Agenda jaarvergadering Dorpsbelangen

Geplaatst op:

Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Wijster nodigt de leden en andere belangstellenden uit voor de jaarvergadering op woensdag 23 mei 2018 om 20.00 uur in de Weidehoek.

In 2018 zal Dorpsbelangen weer een WOEK (Wijster Op Eigen Kracht) uitschijven voor alle verenigingen van Wijster. Tijdens de jaarvergadering worden de prijzen en voorwaarden voor deelname toegelicht.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen 17 mei 2017
 5. Jaarverslag secretaris 2017
 6. Financieel verslag 2017 penningmeester
 7. Kascontrole
 8. Benoeming kascommissie
 9. Bestuursverkiezing:
 10. Er zijn geen aftredende bestuursleden.
 11. Speerpunten 2018
 12. WOEK 2018
 13. Nieuws uit Wijster?
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
We hopen u allen te zien op 23 mei 2018.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Dorpsbelangen Wijster.
Dorpsbelangen Wijster