Herhalingsles Reanimatie/AED-gebruik

Geplaatst op:

Op maandag 12 november a.s. vindt de volgende herhalingsles voor reanimatie en AED gebruik plaats. ’s Avonds om 20.00 uur in de Weidehoek.

Zoals de meesten al hebben gezien is de AED verplaatst van “De Knapzak” naar de Weidehoek. Hij hangt daar nu aan de gevel bij de parkeerplaats. Ook hangt er een AED bij de kleedkamers op het sportpark De Meer.

Deze herhalingsles is ook toegankelijk voor mensen die wel kunnen reanimeren maar nog geen deelnemer zijn in de 6 minuten zone. Of voor mensen die willen leren reanimeren om daarna ook ingezet te kunnen worden als burgerhulpverlener.

In verband met de vele wijzigingen van e-mail adressen het laatste jaar wil ik iedereen die zich heeft aangemeld als burgerhulpverlener voor de 6 minuten zone vragen een mail te sturen naar E-Mail Berend van Noord (geen link), zodat ik weer alle actuele mailadressen heb. Dan kunnen jullie ook meteen aangeven of je 12 november aanwezig bent.

De herhalingsles is verplicht voor het behoud van je certificaat.

De kosten voor de herhalingsles worden vergoed door Dorpsbelangen.

Voor vragen weten jullie mij te vinden.

Berend van Noord (coördinator AED)
E-Mail Berend van Noord (geen link i.v.m. spam)
06 - 43070711
AED