Buurtacademie

Mogelijkheden voor cursussen of workhops en dan ook nog in je eigen dorp!

Creatief met bloemen (kersteditie)

Op vrijdagavond 15 december 2017 had Buurtacademie Wijster in dorpshuis De Weidehoek een Kerstworkshop georganiseerd. Er waren 16 personen aanwezig. Onder leiding van Mirjam Nienhuis heeft iedereen met een prachtig Kerststuk gemaakt. De volgende workshop zal georganiseerd worden in de maand maart. Dan wordt er een Paasstuk gemaakt. In de volgende dorpskrantjes krijgt u meer informatie!

Website bouwen

Deze cursus zal dit voorjaar starten. Stefan Schonewille is bezig een draaiboek in elkaar te zetten. Daarna zal er een overleg zijn met de buurtacademie hoe we dit verder gaan oppakken. Voor de degene die zich hebben opgegeven zal vervolgens de informatie volgen.

IVA cursus

De Buurtacademie heeft weer een vraag gekregen om een IVA cursus te organiseren. Hiervoor benaderen we VNN. De IVA is een instructie over de verantwoordelijkheid van de barvrijwilliger bij het schenken van alcohol. De vrijwilliger die de IVA heeft gevolgd ontvangt na afloop een op naam gesteld certificaat. Indien u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij de Buurtacademie.

Kinder-EHBO (volwassenen)

Cursus EHBO aan baby's en kinderen (8 uur)
Inclusief reanimatie, gebruik van de AED en EHBO bij veelvoorkomende ongevallen.

  • Vanaf 110 euro p.p.
  • Bij goed gevolg: Rode Kruis certificaat, goedgekeurd door de rijksoverheid voor gastouders (2 jaar geldig)

Tai Chi Tao

Een lichaamsbeweging welke de vitaliteit van lichaam en geest bevorderd. De docente is Marjolein Slikkerveer uit Hooghalen! Tai Chi Tao is er voor iedereen, jong en oud.Voor dedonderdagochtend zijn op dit moment te weinig opgave omdat er enkele personen zijn gestopt. Van de overige personen wil de Buurtacademie wel graag door en eventueel op de woensdagavond. Dit horen wij dan graag zo snel mogelijk door een berichtje te sturen naar Marjolein en de Buurtacademie. Gezamenlijk wordt er dan gekeken naar mogelijkheden voor de woensdagavond.

Workshop fondsenwerven

Vanuit het perspectief van de aanvrager: de planvorming; de tijdsplanning; voorbereiding en uitvoering van fondsenwerving. Hoe maak je een goede begroting en een dekkingsplan. Daarna het perspectief van het fonds: op welke manier wordt de aanvraag behandeld, hoe wordt een donatie bepaald, wat gebeurt er na toewijzing van een donatie of subsidie. Tevens komen valkuilen en tips komen aan de orde. Tenslotte wordt vogelvlucht gekeken welke financieringsmogelijkheden er zijn. In de workshop zitten twee opdrachten waar in groepjes aan gewerkt kan worden.

De workshop duurt 2,5 uur. De workshop is op maandagavond 5 februari van 19.00 uur tot 21.30 uur in Westerbork (locatie Derkshoes, Marsdijk 1).Opgave via: trijni.fieten@derkshoes.nl(Opgave is mogelijktot 15 januari 2018).

Graag zien we jullie bij een leuke workshop of cursus!

  • Anja Gerding tel. 562749 mail. email
  • Bertie Tjarks tel. 562330 (na 18.00 uur) mail. email


Wat is de Buurtacademie?

De Buurtacademie is een vorm van volwasseneneducatie. Een vorm waarin de deelnemers centraal staan. Op basis van hun vraag en belangstelling wordt een aanbod gedaan. Deelnemen aan korte cursussen is goedkoop en vindt plaats in je eigen woonplaats.

Daarmee is de Buurtacademie in veel dorpen van Midden Drenthe de afgelopen jaren een begrip geworden. Inmiddels bestaan er in 16 dorpen werkgroepen die cursuswerk voor volwassenen organiseren onder de vlag van de Buurtacademie.Werkers van Welzijn Midden Drenthe ondersteunen de lokale werkgroepen.

Veelal gaat de cursusinhoud over vaardigheden en kennis die je in het dagelijks leven nodig hebt. Die cursussen worden dan betaald door de Gemeente Midden Drenthe en uitgevoerd door docenten van het Drenthe College. Zulke cursussen worden ook wel WEB cursussen genoemd. WEB staat voor Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om een basiscursus Computergebruik voor mensen die nog nooit met zo’n apparaat hebben gewerkt. Of om een cursus BHV (Bedrijfshulpverlening) of IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) voor vrijwilligers van een dorpshuis. Daarnaast organiseren de werkgroepen ook cursussen met een meer recreatief karakter. Bijvoorbeeld een cursus Drentse Taol, leren bridgen, digitale fotobewerking of een avondje wijnproeven. Deze cursussen worden niet betaald met WEB gelden. Zulke cursussen worden ook wel verzorgd door bewoners uit het dorp omdat ze er aardigheid in hebben om kennis en kunde over te dragen.

Het cursuswerk wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften die er bestaan in het dorp. In onze dorpskrant wordt maandelijks verslag gedaan over het cursusaanbod.

Heeft u verder nog goede ideeën of u wil zich opgeven, bel of mail dan naar……..

  • Anja Gerding tel. 562749 mail. email
  • Bertie Tjarks tel. 562330 (na 18.00 uur) mail. email