Acties

Droge worstactie

Op 27 november a.s. komen de tieners van de jeugdsoos KOKO vanaf 18:00 uur bij u aanbellen voor de droge worst actie.

Logo Koko