Afvalinzameling


Ophaal Oud Papier


Het oud papier wordt opgehaald op zaterdag 10 november 2018 a.s.

De ophaal is iedere 2e zaterdag van de maand na 13:00 uur.

De volgende data zijn: 10 november en 8 december
En na de kerstvakantie: 12 januari 2019, 9 februari 2019, 9 maart 2019, 13 april 2019, 11 mei 2019, 8 juni 2019 en 13 juli 2019.

Doe het oud papier bij voorkeur in kleine afgesloten dozen en maak deze niet te zwaar. Wat als prettig ervaren wordt is het klaar zetten in de kruiwagen, zodat er niet diep gebukt hoeft te worden.

Let op: zet het oud papier a.u.b. niet de avond ervoor klaar als er regen wordt voorspeld en niet in plastic zakken.


Klik hier voor meer informatie over de inzameling van oud papier m.b.t. nieuwe containers


Afval

Nieuwe containers

Afvalwijzer

In de afvalwijzer van gemeente Midden-Drenthe staat alle informatie die u nodig heeft m.b.t. het legen van afvalcontainers.

Afvalwijzer 2018


Betalen voor legen grijze container uitgesteld

In 2018 gaan inwoners van gemeente Midden-Drenthe nog niet betalen voor het legen van de grijze container. Technisch gezien zijn er nog aanpassingen nodig. Daarbij komt dat het scheiden van het afval nog beter moet. Hier wordt de komende tijd aan gewerkt. Pas als alles goed voor elkaar is wordt er overgegeaan op 'de vervuiler betaalt' en moeten inwoners betalen als zij de grijze container laat legen. De verwachting is dat dit per 1 januari 2019 het geval is.


Berichtgeving afval scheiden


Gemeente Midden-Drenthe app

Applogo

Er is een app beschikbaar voor de bewoners van gemeente Midden-Drenthe

Klik hier voor meer informatie


Containers

Kledingcontainer

Oude kleding kunt u kwijt op de brink t.h.v. OBS de Zuiderenk. Dit is een Humanabak.

Naast de Superrr Bruntingerweg 6 is een kledingcontainer van het Leger des Heils te vinden.

Glascontainer

Deze staat aan de Kampsweg vlak bij school o.b.s. De Zuiderenk (Drijberseweg 2, 9418 PW Wijster).

Blikcontainer

De blauwe containers voor blikken zijn verplaatst van de school naar dorpshuis de Weidehoek. De opbrengst van de blikken gaat naar de jeugdsozen.

Luier- en incontinentiemateriaal

Superrr Wijster, Bruntingerweg 6. (tevens afhaaladres luierzakken)

Het luier- en het incontinentiemateriaal moet in zakken in de inzamelcontainers worden gedaan. Bij de supermarkten in de buurt van de inzamelcontainers zijn hiervoor speciale (gratis) zakken te krijgen. Het gebruik van de inzamelcontainers is gratis.


Acties

Regelmatig zijn er verschillende acties (inzamelacties etc.) vanuit instanties en verenigingen.

Klik hier voor een overzicht van Acties