Buurtacademie

Mogelijkheden voor cursussen of workhops en dan ook nog in je eigen dorp!

Creatief met bloemen (kersteditie)

Voor degene die zich op hebben gegeven voor de Kerstworkshop op vrijdagavond 15 december deze begint om 20.00 uur in dorpshuis De Weidehoek. Eigen bijdrage € 15.00. Graag een snoeischaar, tangetje en mesje meenemen.

Website bouwen

Stefan Schonewille is bereid de cursus te gaan geven. Stefan wil graag weten wat de verwachtingen zijn en welke avond men zou kunnen! Willen de personen die zich hebben aangemeld dit doorgeven aan de Buurtacademie?

IVA cursus

De Buurtacademie heeft weer een vraag gekregen om een IVA cursus te organiseren. Hiervoor benaderen we VNN. De IVA is een instructie over de verantwoordelijkheid van de barvrijwilliger bij het schenken van alcohol. De vrijwilliger die de IVA heeft gevolgd ontvangt na afloop een op naam gesteld certificaat. Indien u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij de Buurtacademie.

Kinder-EHBO (volwassenen)

Cursus EHBO aan baby's en kinderen (8 uur)
Inclusief reanimatie, gebruik van de AED en EHBO bij veelvoorkomende ongevallen.

  • Vanaf 110 euro p.p.
  • Bij goed gevolg: Rode Kruis certificaat, goedgekeurd door de rijksoverheid voor gastouders (2 jaar geldig)

Tai Chi Tao

Een fijne vorm van bewegen. Lichaamsbeweging bevordert de vitaliteit van lichaam en geest. De visie van Tai Chi Tao is op zoek gaan naar de balans in jezelf Qi Gong is zeer uitgebreid met ademhaling- en meridiaan oefeningen, meditatie, zelfmassage en andere manieren om met energie te werken. Bij Tai Chi Tao gebruiken we korte reeksen waarin de 5 elementen centraal staan. Het zijn zachte, vriendelijke bewegingen en voor iedereen te volgen. De vijf elementen die hier gebruikt worden zijn water, hout, vuur, aarde en metaal. Elk element vertegenwoordigt o.a. een organenpaar, zintuig, emotie, kleur, smaak en seizoen.Tai Chi Tao is er voor iedereen, jong en oud, niemand uitgezonderd. U kunt zelfs meedoen op een stoel.

Donderdagmorgen

Op donderdagmorgen om 9.30 uur in dorpshuis De Weidehoek. Indien iemand nog belangstelling heeft dan bent u van harte welkom op donderdagmorgen in Dorpshuis De Weidehoek.

Woensdagavond

Graag wil de Buurtacademie ook op woensdagavond starten! Inmiddels 4 opgaven ontvangen. Opgave bij de buurtacademie contactpersonen. Zou mooi zijn als ook deze groep kan gaan starten!

Graag zien we jullie bij een leuke workshop of cursus!

  • Anja Gerding tel. 562749 mail. email
  • Bertie Tjarks tel. 562330 (na 18.00 uur) mail. email


Wat is de Buurtacademie?

De Buurtacademie is een vorm van volwasseneneducatie. Een vorm waarin de deelnemers centraal staan. Op basis van hun vraag en belangstelling wordt een aanbod gedaan. Deelnemen aan korte cursussen is goedkoop en vindt plaats in je eigen woonplaats.

Daarmee is de Buurtacademie in veel dorpen van Midden Drenthe de afgelopen jaren een begrip geworden. Inmiddels bestaan er in 16 dorpen werkgroepen die cursuswerk voor volwassenen organiseren onder de vlag van de Buurtacademie.Werkers van Welzijn Midden Drenthe ondersteunen de lokale werkgroepen.

Veelal gaat de cursusinhoud over vaardigheden en kennis die je in het dagelijks leven nodig hebt. Die cursussen worden dan betaald door de Gemeente Midden Drenthe en uitgevoerd door docenten van het Drenthe College. Zulke cursussen worden ook wel WEB cursussen genoemd. WEB staat voor Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om een basiscursus Computergebruik voor mensen die nog nooit met zo’n apparaat hebben gewerkt. Of om een cursus BHV (Bedrijfshulpverlening) of IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) voor vrijwilligers van een dorpshuis. Daarnaast organiseren de werkgroepen ook cursussen met een meer recreatief karakter. Bijvoorbeeld een cursus Drentse Taol, leren bridgen, digitale fotobewerking of een avondje wijnproeven. Deze cursussen worden niet betaald met WEB gelden. Zulke cursussen worden ook wel verzorgd door bewoners uit het dorp omdat ze er aardigheid in hebben om kennis en kunde over te dragen.

Het cursuswerk wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften die er bestaan in het dorp. In onze dorpskrant wordt maandelijks verslag gedaan over het cursusaanbod.

Heeft u verder nog goede ideeën of u wil zich opgeven, bel of mail dan naar……..

  • Anja Gerding tel. 562749 mail. email
  • Bertie Tjarks tel. 562330 (na 18.00 uur) mail. email