Lokale lasten inwoners Midden-Drenthe dalen licht

Geplaatst op: 29-09-2016

De lokale lasten voor de inwoners van Midden-Drenthe laten een in 2017 een lichte daling zien. Dat blijkt uit de concept begroting, die het college van B&W deze week heeft vastgesteld.

Gemeente Midden Drenthe

De daling komt vooral door de verlaging van de afvalstoffenheffing met 10 euro per huishouden. De rioolheffing blijft gelijk en de OZB stijgt met het inflatiepercentage van 1,1%. Per saldo betekent dat voor de meeste huishoudens een daling van de lokale lasten.

Beperkte bezuinigingen

Het college heeft een beperkt aantal bezuinigingsvoorstellen. € 20.000 wil het college besparen op de kosten van begraafplaatsen. En de verhoging van de toeristenbelasting van 10 cent per overnachting levert 70.000 euro op.

Bestedingsvoorstellen

Het college doet ook een aantal bestedingsvoorstellen. Voor het realiseren van bloemrijke akkers wil het college eenmalig 25.000 euro uitrekken. Eenzelfde bedrag gaat naar de Buurtacademie. Voor de aanleg van het fietspad langs het Oranjekanaal stelt het college de raad voor 367.000 euro beschikbaar te stellen. De provincie draagt hetzelfde bedrag bij. Een bedrag van € 17.500 is er voor de fietscrossbaan in Smilde en 75.000 euro gaat naar extra investeringen voor de rotonde bij het Jumbo distributiecentrum.

Inspreken en gemeenteraad

Inwoners kunnen op 13 oktober inspreken op de begroting tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur. Op 3 november bespreekt de gemeenteraad de begroting.

Bron: Gemeente Midden-Drenthe