Vanuit de Zuiderenk

Geplaatst op:

Gevonden voorwerpen:

Op het schoolplein van de kleuters is een zwarte koker met filtersigaretten gevonden. Bij de school is een trouwring gevonden met daarin de inscriptie: Johan 28-8-1998 Beide voorwerpen zijn af te halen op school.

Wetenschap en techniek

Naast de bekende vakken als taal, rekenen, lezen, vinden we het belangrijk dat onze kinderen al vroeg in aanraking komen met wetenschap en techniek. De kinderen uit de groepen 5 en 6 gaan meerdere keren per jaar met de bus een dagdeel naar verschillende bedrijven om te kijken hoe de grote mensenwereld omgaat met techniek. Ze krijgen een rondleiding en regelmatig mogen ze ook iets maken in het bedrijf waar ze op bezoek zijn. De kinderen uit de groepen 7 en 8 gaan meerdere keren per jaar naar de RSG Wolfsbos, afdeling Harm Smeenge, om les te krijgen van een vakdocent techniek in één van de technieklokalen van de school. Binnen de Zuiderenk zelf werken we met een techniekleerlijn op het gebied van Duplo en Lego. De jongste kinderen zijn vooral bezig met het bouwen met Duplo en Lego. De kinderen uit de groepen 3 en 4 beginnen met technisch Lego en vanaf groep 5 wordt het ingewikkelder. In deze hoogste groepen zijn de kinderen niet alleen aan het bouwen, maar ze gaan ook de bouwsels zodanig programmeren dat deze opdrachten kunnen uitvoeren. Bouwen en computertechniek komen dan samen. We vinden het belangrijk dat onze kinderen dit leren omdat dit de vaardigheden zijn die ze nodig hebben wanneer ze over een jaar of 15 de eerste stappen zetten in hun beroep. Allerlei onderzoeken hebben uitgewezen dat met name het kunnen programmeren een belangrijke vaardigheid wordt in de nabije toekomst. Als Zuiderenk spelen we hier alvast op in.

Dolf Dekker
Directeur.
Logo Zuiderenk