IJsvereniging Wijster E.O.

Oproep stemmen IJsvereniging Rabo Clubkas Campagne

Rabo Clubkas

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-).

De IJsvereniging heeft behoefte aan een betere veegmachine. En roept hierbij op om op de IJsvereniging te stemmen.


Ijsbaan
  • Voorzitter: Dhr. J. Bouwmeester, Drijberseweg 20, 9418 PW Wijster, tel. 0627017501
  • Secretaris: dhr. J. Richter, Dwarsakkers 16, 9418 PM Wijster, tel 0593-562579
  • Penningmeester: Dhr. J. Richter, Dwarsakkers 16 , Wijster Tel. 0593 - 562579
  • Contactpersoon: G. Keijzer, De Goorns 22 , Wijster
  • Contributie: €5,- per seizoen voor gezinnen met kinderen / €2,50 per seizoen voor gezinnen zonder kinderen en alleenstaanden

Over de IJsvereniging Wijster E.O.

Er zijn 270 gezinnen in Wijster, Drijber en Spier lid van de ijsvereniging. De ijsbaan is gelegen aan de weg van Wijster naar Spier, in het bos voorbij het Hilbrands Laboratorium.

De ijsvereniging organiseert hoofdzakelijk wedstrijden voor leden in alle leeftijdsgroepen. Ook helpt de vereniging mee bij schoolwedstrijden. Als de baan open is kan er snoep, diverse dranken en warme worst worden gekocht.