vrouwenvannu

Vrouwen van Nu, afdeling Wijster

De Vrouwen van Nu organiseert op zondag 10 december a.s van 11.00 tot 15.00 uur haar jaarlijkse kerstmarkt in het “wintercafe”aan de Oosterseveldweg 10. Er zijn volop prachtige kerstdecoraties en kerstbomen te koop. En natuurlijk kunt u genieten van de gezelligheid met koffie, warme chocolademelk, snert en andere lekkernijen..

Komt allen!

Voor de dames die zich hebben opgegeven voor het kerstdiner op 22 december, u wordt verwacht om 17.30 uur in Café de Zwarte van Loon.


Informatie over de "Vrouwen van Nu"

De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef en verantwoordelijkheid voor deelnamen aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden.

De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoud zich van partijpolitiek.

Vrouwen van Nu is bezig met vorming, educatie, recreatie en actie door middel van programma's, cursussen, informatieve programma's, fietstochten, lezingen, excursies, doe-avonden en gezelligheid, etc.

  • Voorzitter: Mw. T. Greveling Tel. 0593-562580
  • Secretaris: Mw. D. Kamman Tel. 0593-562618
  • Penningmeester: Mw. H. Oosterveld Tel. 0593-851001
  • Contributie: €45,- per jaar
ANBI