vrouwenvannu

Vrouwen van Nu, afdeling Wijster

Vrouwen van nu zitten niet stil…
…zo start het nieuwe seizoen pas weer in september 2017, maar ook in de zomerperiode zijn er nog enkele activiteiten, zoals:

Op 12 juli de fietsdagtocht, vertrek 9.30 uur.
Op 31 aug. het uitstapje naar Nelis en Leentje, vertrek 13.00 uur.
Op 10 okt. De excursie naar Distrivers, vertrek 14.00 uur.
De opgave hiervoor is inmiddels gesloten, maar dit is dan even een reminder voor de dames die zich hebben opgegeven.
Verder gaat op 12 sept. het breicafé weer van start en vindt vervolgens elke 2e dinsdagmiddag van de maand plaats bij de Zwarte van Loon, aanvang 13.30 uur. De agrarische excursie is op 5 okt. 2017. De kosten hiervoor zijn 36,00 euro. We gaan naar het buitengebied van de Noordoostpolder. Opgave en betaling voor 31 mei bij Gea Koning, tel. 0593-562350. Tijdens de gezamenlijke feestavond op 20 okt. in het Wilhelmina zalencentrum in Beilen treedt Marjolein Meijers uit Dordrecht voor ons op met “MUZIEK”. Dit belooft een bijzonder mooie avond te worden … samen met muzikanten Walter en Onno Kuipers neemt ze ons mee op een muzikale wereldreis! Kaarten voor deze avond zullen te koop zijn op de eerste afdelingsavond na de zomervakantie. Bent u al nieuwsgierig naar het nieuwe programma voor het komende seizoen? Een klein tipje van de sluier zal ik nog voor u oplichten… we gaan creatief en educatief bezig, we gaan met bijzondere mensen mee op hun gemaakte reis, we gaan proeven en spelen en we laten ons verrassen door een ééndagsbestuur…. Kortom, vrouwen van nu, blijf niet stil zitten maar doe met ons mee!


Informatie over de "Vrouwen van Nu"

De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef en verantwoordelijkheid voor deelnamen aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden.

De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoud zich van partijpolitiek.

Vrouwen van Nu is bezig met vorming, educatie, recreatie en actie door middel van programma's, cursussen, informatieve programma's, fietstochten, lezingen, excursies, doe-avonden en gezelligheid, etc.

  • Voorzitter: Mw. T. Greveling Tel. 0593-562580
  • Secretaris: Mw. D. Kamman Tel. 0593-562618
  • Penningmeester: Mw. H. Oosterveld Tel. 0593-851001
  • Contributie: €45,- per jaar
ANBI