vrouwenvannu

Vrouwen van Nu, afdeling Wijster

Afdelingsavond

23 maart 2017 gaat Rob Pot een lezing geven over” Lachyoga”.

Provinciaal Bestuur

9 maart, Coevorden

April, in Gasseltenijveen.


Informatie over de "Vrouwen van Nu"

De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef en verantwoordelijkheid voor deelnamen aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden.

De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoud zich van partijpolitiek.

Vrouwen van Nu is bezig met vorming, educatie, recreatie en actie door middel van programma's, cursussen, informatieve programma's, fietstochten, lezingen, excursies, doe-avonden en gezelligheid, etc.

  • Voorzitter: Mw. T. Greveling Tel. 0593-562580
  • Secretaris: Mw. D. Kamman Tel. 0593-562618
  • Penningmeester: Mw. H. Oosterveld Tel. 0593-851001
  • Contributie: €45,- per jaar
ANBI