Prijsuitreiking WOEK

Geplaatst op:

Dorpsbelangen heeft middelen beschikbaar, welke het dorp toebehoren. Middels WOEK willen we ervoor zorgen dat de gelden goed besteed worden. Hiervoor konden verenigingen een aanvraag indienen met een specifiek, duurzaam doel. Duurzaam in de zin dat het een blijvend iets is waar veel inwoners wat aan hebben.

We hebben 7 inzendingen voor WOEK ontvangen van verenigingen uit het dorp. De jury, bestaande uit Erik Doezeman, Tinka Neutel en Emco Dolfing, hebben zich gebogen over de inzendingen en het beschikbare prijzengeld toegewezen aan de verenigingen die daar volgens hen voor in aanmerking kwamen. Slechts één inzending heeft geen bedrag ontvangen. Dit betreft school, De Zuiderenk. Hun project was volgens de jury te groot en de aanvraag was niet specifiek genoeg. Maar wellicht kunnen we op een later moment helpen bij de realisering van een nieuw, groen schoolplein. De andere inzendingen krijgen allemaal een bijdrage om hun wensen voor de vereniging te realiseren. De prijzen werden uitgereikt, na uitleg van Emco Dolfing, tijdens de Weidemarkt, 6 oktober jl.. door Oscar Rensing.

Prijsuitreiking WOEK
‘Winnaars’: Tafel 24, VV Wijster, Kinderwerk, Boermarke, SSW, Dorpshuis de Weidehoek

Dorpsbelangen Wijster
Dorpsbelangen Wijster