VAM-berg en Blinkerd gesloten tijdens aanleg fietstracé

Persbericht Provincie Drenthe en Attero

Geplaatst op:

De voorbereidingen voor de aanleg van het fietstracé op de VAMberg zijn gestart. Attero en provincie Drenthe hebben besloten de toegangen tot de VAMberg en daarmee ook tot de Blinkerd te sluiten voor bezoekers. De reden is dat we zo de veiligheid van bezoekers en de medewerkers van aannemers maximaal willen waarborgen.

Werkzaamheden

De aanleg van het fietstracé wordt gecombineerd met de werkzaamheden voor het Dak van Drenthe. Daar komt afdekgrond vrij die wij gebruiken voor de aanleg van het fietstracé. Op die manier wordt er werk- met werk- gemaakt door Attero en provincie Drenthe, beperken we het aantal transportbewegingen en hebben we geen opslagruimte nodig voor de afdekgrond. Om de grond te verplaatsen en aan te brengen, rijden over een groot gebied kranen en vrachtauto’s rond op de VAMberg. Dit is gevaarlijk voor bezoekers. Daarom is besloten de VAMberg af te sluiten.

Wij zullen informatieborden plaatsen om bezoekers te informeren over de reden van de afsluiting. De afsluiting gaat naar verwachting enkele maanden duren. Evenals het moment waarop de afsluiting wordt opgeheven. Koffiekiosk Het Blinkerdje aan de voet van de VAMberg blijft gewoon toegankelijk voor publiek.

Dak van Drenthe

Het Dak van Drenthe is een lange wal op de VAMberg om de stortactiviteiten af te schermen van het openbare recreatieve deel van de stortplaats. De uitvoering van dit project vindt plaats onder regie en verantwoordelijkheid van Attero. Het aanbrengen en ophogen van deze wal duurt tot en met eind 2019. De definitieve afdichting en afwerking van dit werk neemt daarna nog enkele jaren in beslag.

Provincie Drenthe en Attero
Provincie DrentheAttero