Wijster op eigen kracht

Geplaatst op:

Na het succes van 2016 schrijft Dorpsbelangen Wijster in 2018 wederom een WOEK uit!

Doel:

Verenigingen, stichtingen en organisaties in Wijster de mogelijkheid geven een geldbedrag te verkrijgen voor hun project. Winstgevende/commerciële organisaties zijn uitgesloten van deelname. In totaal stelt Dorpsbelangen € 3.000,-- ter beschikking.

Hoe:

Middels het indienen van een plan/voorstel aan Dorpsbelangen Wijster. Hierbij geeft betreffende vereniging, stichting of organisatie aan waarvoor ze het verkregen geldbedrag willen gebruiken. Het is niet de bedoeling een aanvulling te bieden op de eigen kas. Het is een gerichte aanvulling op een idee voor de vereniging, stichting en/of organisatie.

Voorwaarden:

Het gevraagde geld moet gebruikt worden voor een duurzame aanschaf binnen de vereniging, stichting en/of organisatie in Wijster waarvan alle leden van betreffende vereniging, stichting en/of organisatie gebruik van kunnen maken. Het idee en/of plan moet ingediend worden voor 1 juli 2018. De aanvraag kan bij voorkeur worden gemaild naar dorpsbelangenwijster@outlook.com of worden ingeleverd bij Oscar Rensing, Bruntingerweg 1.

Uitslag:

Met een onafhankelijke jury van mensen buiten Wijster worden alle aanvragen beoordeeld. Een aantal van de ingediende plannen worden beloond met een geldbedrag. De uitslag wordt in september/oktober op de Weidemarkt bekend gemaakt aan betreffende verenigingen, stichting of organisaties. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Reden:

Dorpsbelangen heeft nog middelen in kas door een aantal financiële meevallers die op dit moment niet worden gebruikt. Ze vindt dat deze middelen ten goede moeten komen aan en voor het dorp Wijster.

Dorpsbelangen Wijster