Vragenlijst Dorpsvisie Wijster

Geplaatst op:

Om het niveau van de leefbaarheid in een dorp te behouden dan wel te verbeteren, moet een dorpsgemeenschap helder voor ogen hebben wat ze wil behouden of wil ontwikkelen. Daar moet iedereen, of in ieder geval zoveel mogelijk inwoners, het mee eens zijn. Een dorpsvisie is een plan van het dorp waarin wordt aangegeven wat voor de inwoners de gewenste ontwikkelingen zijn op het gebied van de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving, ook voor de langere termijn. Als Dorpsbelangen Wijster vinden wij het belangrijk om samen met alle inwoners van Wijster de ontdekkingstocht te gaan maken wat deze gewenste ontwikkelingen zijn en hoe we dit als Dorpsbelangen samen met de gemeente Midden-Drenthe en andere organisaties zoals woningbouwvereniging, landschapsbeheer en mogelijk andere partijen uit kunnen gaan voeren.

In de Dorpskrant van oktober vindt u in tweemaal een vragenlijst/enquête voor de ontwikkeling van de Dorpsvisie Wijster. De vragenlijst kan geheel anoniem worden ingevuld en in de bijbehorende envelop worden gedaan. De vragenlijst is per persoon vanaf 10 jaar en kan dus meerdere malen per huishouden worden ingevuld! De vragenlijst kan ook online worden ingevuld. Wilt u de lijst op papier invullen dan kunt u deze hier downloaden. Op uw telefoon kunt u onderstaande QR code scannen. QR Code enquete

Bij het mogelijke vervolgtraject willen we graag ondersteuning van een aantal inwoners, mocht u hierover mee willen denken, dan kunt u dit in de vragenlijst aangeven. Wij vragen u/jou daarom om mee te werken aan de enquête voor het ontwikkelen van een Dorpsvisie in Wijster.

De jeugd van KOKO komt op vrijdag 16 oktober in de vroege avond deze vragenlijst weer ophalen. Wilt u deze gereed houden om mee te geven? KOKO krijgt voor het ophalen van de vragenlijst een bijdrage vanuit Dorpsbelangen. Dan zou het fijn zijn dat er zoveel mogelijk lijsten kunnen worden meegegeven!

Wij danken u alvast hartelijk voor het invullen van de vragenlijst!

Bestuur Dorpsbelangen Wijster