Afvalinzameling


Ophaal Oud Papier


Het oud papier wordt iedere 2e zaterdag van de maand na 13:00 uur opgehaald. In de maand augustus wordt er geen papier opgehaald.

Doe het oud papier bij voorkeur in kleine afgesloten dozen en maak deze niet te zwaar. Wat als prettig ervaren wordt is het klaar zetten in de kruiwagen, zodat er niet diep gebukt hoeft te worden.

Let op: zet het oud papier a.u.b. niet de avond ervoor klaar als er regen wordt voorspeld en niet in plastic zakken.


De inzameling van het oud papier wordt geregeld door de Zuiderenk. Wanneer u verdere inlichtingen hierover wilt dan kunt u contact opnemen met Jolanda Tjabringa (06–22210149).


Afval

Nieuwe containers

Afvalwijzer

In de afvalwijzer van gemeente Midden-Drenthe staat alle informatie die u nodig heeft m.b.t. het legen van afvalcontainers.

Afvalwijzer 2019


Betalen voor legen grijze container uitgesteld

In 2018 gaan inwoners van gemeente Midden-Drenthe nog niet betalen voor het legen van de grijze container. Technisch gezien zijn er nog aanpassingen nodig. Daarbij komt dat het scheiden van het afval nog beter moet. Hier wordt de komende tijd aan gewerkt. Pas als alles goed voor elkaar is wordt er overgegeaan op 'de vervuiler betaalt' en moeten inwoners betalen als zij de grijze container laat legen. De verwachting is dat dit per 1 januari 2019 het geval is.


Berichtgeving afval scheiden


Gemeente Midden-Drenthe app

Applogo

Er is een app beschikbaar voor de bewoners van gemeente Midden-Drenthe

Klik hier voor meer informatie


Containers

Glascontainer

Deze staat aan de Kampsweg vlak bij school o.b.s. De Zuiderenk (Drijberseweg 2, 9418 PW Wijster).

Kledingcontainer

Op het schoolplein van IKC de Zuiderenk staat een kledingcontainer van Curitas. De opbrengst hiervan komt deels ten goede van de school.

Daarnaast kunt u ook oude kleding kwijt in de Sympanybak bij de glascontainers.

Luier- en incontinentiemateriaal

Superrr Wijster, Bruntingerweg 6. (tevens afhaaladres luierzakken)

Het luier- en het incontinentiemateriaal moet in zakken in de inzamelcontainers worden gedaan. Bij de supermarkten in de buurt van de inzamelcontainers zijn hiervoor speciale (gratis) zakken te krijgen. Het gebruik van de inzamelcontainers is gratis.


Acties

Regelmatig zijn er verschillende acties (inzamelacties etc.) vanuit instanties en verenigingen.

Klik hier voor een overzicht van Acties