Algemene informatie Wijster

Dorpshuis "de Weidehoek"

Omstreeks 1900 beschikte Wijster al over een dorpshuis. In 1968 werd dorpshuis De Weidehoek (naam afgeleid van Wijster) in gebruik genomen. Het gebouw kent diverse zalen voor alle mogelijke activiteiten; daarnaast zijn er ruimtes voor de peuterspeelzaal, de jeugdsoos en is er een biljartzaal.

 • Beheer: Lammy Oostenbrink
 • Meester Haddersstraat 25 (naast het dorpshuis),
 • 9418 PB Wijster,
 • tel: 0593-562066, bgg 0593 - 562603
 • mobiel: 06-36396839
 • website: www.deweidehoek.nl
 • mail: info@deweidehoek.nl

U kunt donateur worden van de Stichting Dorpshuis Wijster. De minimale donatie bedraagt: € 10,- per jaar.


De AED is geïnstalleerd aan de gevel bij Cafetaria "De Knapzak". In het geval dat er in of om Wijster een hartstilstand wordt gemeld bij de centrale meldkamer via alarmnummer 112, dan worden er meteen 2 ambulance op pad gestuurd. Daarnaast wordt er naar 10 vrijwilligers (gediplomeerde hulpverleners) een SMS gestuurd met de vraag om zo snel mogelijk de AED te halen en/of naar het slachtoffer te gaan om met de reanimatie te starten totdat de ambulances zijn gearriveerd. Wij beschikken momenteel over 15 vrijwilligers, die allemaal beschikken over het reanimatiediploma. Als u nu denkt: dat wil/kan ik ook, dan kan dat, graag zelfs. Meld u dan aan bij Berend van Noord (telnr. 0593-562416 of 06-43070711)


Afdelingsbureau Beilen 0593-523441

wel politie - geen alarm 0900-8844

Alarmnummer 1-1-2

Hoe te handelen bij alarm:

U belt met het alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance: 112

1e vraag: Welke hulpdienst heeft u nodig:

 • Kies voor politie: 1
 • Kies voor brandweer: 2
 • Kies voor ambulance: 3

2e vraag: Op welke locatie heeft u hulp nodig:

Hier geeft u het adres en de plaats op waar u hulp nodig heeft. De medewerker van het callcenter gaat u nu een aantal vragen stellen over de situatie die u wilt melden. Tegelijkertijd belt hij/zij met de door u aangegeven hulpdienst. Deze kan ook nog om informatie vragen. De medewerker van het callcenter fungeert daarbij als tolk. Houd uw antwoorden zo kort mogelijk, liefst in telegramstijl. Als alle noodzakelijke informatie gegeven is kan de verbinding op aangeven van de medewerker beindigd worden.


Postnl

Servicepunt Wijster

Het Servicepunt is gevestigd in de Superrr - markt

Bruntingerweg 6 , Wijster

0593 - 567037

Openingstijden servicepunt:

Superrr

Gelijk aan de openingstijden van de superrr - markt:

Maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur

Maandag t/m vrijdag 13:30-18.00 uur en op Zaterdag van 8.30-16.00 uur

Tevens een tweelingbrievenbus


Buurpreventie Whatsapp-groep

Spelregels en voorwaarden WhatsApp-groep buurtpreventie

WABP
Klik hier voor meer informatie


Oud papier of ander afval

Voor informatie over afval of oud papier kijk dan hier.

Kledingcontainer

Oude kleding kunt u kwijt op de brink t.h.v. OBS de Zuiderenk. Dit is een Humanabak.

Naast de Superrr Bruntingerweg 6 is een kledingcontainer van het Leger des Heils te vinden.

Blikcontainer

De blauwe containers voor blikken zijn verplaatst van de school naar dorpshuis de Weidehoek. De opbrengst van de blikken gaat naar de jeugdsozen.

Glascontainer

Deze staat aan de Kampsweg vlak bij school

O.B.S. De Zuiderenk

Drijberseweg 2, 9418 PW Wijster

Telefoon: 0593 - 562250

Luier- en incontinentiemateriaal

Superrr Wijster, Bruntingerweg 6. (tevens afhaaladres luierzakken)

Het luier- en het incontinentiemateriaal moet in zakken in de inzamelcontainers worden gedaan. Bij de supermarkten in de buurt van de inzamelcontainers zijn hiervoor speciale (gratis) zakken te krijgen. Het gebruik van de inzamelcontainers is gratis.


Huisartsenpraktijk

Huisartsencentrale spoednummer overdag; 0593 - 540054

na 17:00 uur en in het weekend, huisartsenpraktijk Assen; 0900 - 1120112


Bloedprikken

Iedere woensdagmorgen van 10:15 tot 10:30 uur in de "Weidehoek".


Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen

postbus 24, 9410 AA Beilen. (0593) 539 222

Openingstijden;

 • maandag 8.30 - 12.00 uur
 • dinsdag 8.30 - 12.00 uur
 • woensdag 8.30 - 16.00 uur
 • donderdag 8.30 - 20.00 uur
 • vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Storingen melden buiten kantooruren Direct te verhelpen (spoedeisende) storingen kunt u buiten kantooruren melden via telefoonnummer (06) 55 87 39 09

 • storingen van pompputten van de drukriolering
 • verstopping van het riool in beheer bij de gemeente
 • omgewaaide bomen over de wegen
 • gevaarlijke situaties m.b.t. de wegen
 • overige situaties waarbij direct actie moet worden ondernomen.