Wijziging in aanleg glasvezel: alleen abonnementhouders worden zeker aangesloten

Geplaatst op:

De aannemer BAM is volop aan het bouwen en de uitrol van het glasvezelnetwerk verloopt voorspoedig. De eerste glasvezelaansluitingen worden binnenkort opgeleverd. De recente providerwissel geeft echter reden tot een hernieuwde vraagbundeling.

Tijdens de eerste vraagbundeling in 2015 was het belangrijk om uit solidariteit een score van 65% inschrijvingen te realiseren. Dit was bepalend of het project door kon gaan of niet. Die score is grandioos gehaald. Een tweede ‘go’ moment was de hoogte van de uiteindelijke aanneemsom. Ook die bleek te passen binnen de kaders van de businesscase. De derde ‘go’ was de invulling van de financiering. Ook deze kon worden gescoord, waardoor de luxe situatie ontstond dat we glasvezel achter iedere voordeur konden brengen. Abonnee of niet. Wij noemen dat 100% Home Connected.

In de huidige situatie hebben we de inrichting van de financiering, kennen we de aanneemsom, maar hebben we (nog) geen 65% aan inschrijvingen. En daar hebben we wel behoefte aan. Want pas dan herhaalt de voorwaarde zich dat we álle adressen kunnen aansluiten.

Daarom geldt nu eigenlijk nog meer dan tijdens vorige vraagbundeling dat het solidariteitsprincipe bepalend gaat worden of wij alleen abonnementhouders kunnen aansluiten of iedereen van een glasvezelaansluiting binnenshuis kunnen voorzien.

Wij willen gaan voor 65% of meer. U toch ook? Uiteindelijk gaat het er om dat de Coöperatie een stevige basis krijgt en ook na het eerste jaar genoeg deelnemers heeft. Dan kunnen we namelijk een gezonde bedrijfsvoering doen en voor u het netwerk operationeel houden. Niemand wil straks weer terug naar het digitale zandpad waarmee velen van ons nu te maken hebben.

Daarom vragen wij nu uw snelle actie om opnieuw in te schrijven.

Hoe eerder wij de benodigde 65% deelname behalen hoe sneller wij het besluit kunnen nemen of de glasvezel alsnog achter iedere voordeur kan komen. Dat was, is en blijft ons uiteindelijke doel. Maar dat kan alleen als iedereen die voorheen bij de andere twee providers had ingeschreven, dat nu weer doet bij Fiber, Stipte of TriNed of als zakelijke klant bij TriNed of WeServe.

Eén ding is zeker: abonnementhouders worden zeker aangesloten. Daar wilt u toch ook bij horen? Vanaf heden geven wij iedereen de gelegenheid zich in te schrijven voor een abonnement met glasvezelaansluiting zonder aanlegkosten mits dat vóór 1 oktober 2017 gebeurt.

Vanaf zondag 1 oktober 2017 gaat het geld kosten om de glasvezel binnenshuis te krijgen en te worden aangesloten. Profiteer daarom nu nog van deze unieke gelegenheid om het modernste netwerk en de modernste internetaansluiting gericht op de toekomst kosteloos bij u te laten realiseren.

Heeft u zich eerder bij Netvisit of Plinq ingeschreven, maar nu nog geen nieuwe provider uitgekozen of was u geen abonnee, maar wilt u toch graag de glasvezel (gratis) binnenshuis; schrijf u dan voor 1 oktober in bij een van de drie nieuwe providers TriNed, Stipte of Fiber. Hoe eerder u dit doet, hoe eerder u aangesloten wordt en van de diensten gebruik kunt maken.

Wij hopen van harte dat we u (weer) als abonnee mogen verwelkomen!
Peter de Vries & Roel Seele
Logo SMD
Bron: Sterk Midden-Drenthe