Glasvezel
22-01-2015

Waarom Glasvezel er toe doet

Gezondheidszorg wordt onbetaalbaar, dat merkt een ieder in zijn eigen knip . Zelfstandig thuis blijven wonen met mantelzorg wordt de toekomst voor de oude dag. Verzorgingstehuizen voor bejaarden zullen in aantal en opname mogelijkheden verder worden beperkt. De toekomst voor de ouderen onder ons wordt daardoor onzeker en ver-éénzaming zal gemeengoed dreigen te worden.

De toegenomen vergrijzing; en de wegtrekkende jongeren naar het stedelijk gebied -omdat daar wel werk is- en in het landelijk gebied niet, jaagt de leegloop van dorpen aan, nog sneller dan al werd gedacht. Lege panden, scholen, boerderijen en winkels worden niet met een andere bestemming gevuld, omdat de economische voedingsbodem van deze tijd, het aanbieden van diensten en producten via het internet niet mogelijk is met de slechte internetverbindingen die nu in de landelijke gebieden bestaan.

Doeltreffend werken vanuit huis is vanwege de bestaande slechte internetverbindingen geen optie. Bedrijven willen zich niet vestigen in gebieden waar- behalve een goede bereikbaarheid over de weg- geen goede internet faciliteiten bestaan. Aanwas van werkgelegenheid blijft daardoor uit. Meer mensen dan ons lief is verliest hiermee ook zijn baan omdat bedrijvigheid verplaatst wordt naar gebieden waar de voorzieningen wel van deze moderne tijd en toekomstgericht zijn.

.

Grondkosten en bouwfaciliteiten zijn gunstig in ons Drentse land, als je dat vergelijkt met het drukke westen. Toch zal die bedrijvigheid zich alleen ontwikkelen als de digitale ontsluiting wordt gerealiseerd. “Werk brengt mensen” . Waar werk is gaan mensen wonen, komen er voorzieningen zoals winkels en andere centra. Zullen jonge gezinnen het buiten wonen kunnen combineren met werken, leren, het netwerken en het opzetten van bedrijvigheid. Kunnen ouderen op eenvoudige wijze betrokken blijven bij hun maatschappij.

De agrarische sector in onze omgeving begint vast te lopen in de bedrijfsvoering vanwege het gemis aan goede internet verbindingen die het beheer en aansturen van hun bedrijf vraagt. Ondernemers willen hun producten maar ook hun werktekeningen opdrachten etc. efficiënter kunnen verwerken en moeten niet dagelijks worden geconfronteerd met trage verbindingen zoals de bestaande koperdraad aansluitingen leveren . De combinatie van bundeling van particuliere gebruikers ; zakelijke gebruikers; dienstverlening; onderwijs en zorg draagt bij aan het in stand houden en creëren van de leefbaarheid in de kleine dorpen, buurtschappen en het landelijk gebied.

Denk er vooral aan dat Glasvezel niet alleen bellen, internet en televisie van betrouwbare en hoge kwaliteit bij u thuis brengt, maar een injectie betekenen zal voor de leefbaarheid in uw omgeving; In de betrokkenheid van uzelf met de maatschappij en de maatschappij met U.

Leefbaarheid moet je faciliteren. Neem een wijs besluit en kies voor een leefbare toekomst in uw eigen vertrouwde leefomgeving. Dat is: Wat Glasvezel er toe doet.

Sterk Midden-Drenthe