Glasvezel

Nieuwsbrief Sterk Midden Drenthe

Beilen, 12 augustus 2016.

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zou de raad van commissarissen van de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe een besluit nemen over het voortzetten van de tweede fase van de Europese aanbesteding. Dat is inmiddels gebeurd.

Om geen verder tijdverlies op te lopen heeft de raad besloten de op 6 juli in gang gezette Europese aanbesteding gewoon door te zetten. De raad van commissarissen gaat er van uit dat op 29 september de gemeenteraad van Midden-Drenthe een positief besluit neemt over de lening van 2,75 miljoen euro aan de coöperatie Sterk Midden-Drenthe. De provincie Drenthe heeft een lening van ca. 10 miljoen euro toegezegd onder voorwaarde dat de gemeente Midden-Drenthe de resterende 2,75 miljoen euro aan de coöperatie leent. Bij een positief besluit van de gemeenteraad voldoet de coöperatie ook aan deze voorwaarde van de provincie Drenthe. De aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van de gemeente Midden-Drenthe kan dan daadwerkelijk gestart worden.

Bestuur Stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe
  • Roel Seele – voorzitter
  • Peter de Vries – vice voorzitter/projectleider
  • Hans Boslooper - Secretaris
Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe
Weijerdstraat 7 | 9411 PJ Beilen | 0593 - 760021

Sterk Midden-Drenthe