Glasvezel

Nieuwsbrief glasvezel Sterk Midden Drenthe 12 november

Beste bewoners en ondernemers van Midden Drenthe.

Het zit er bijna op!

Uw medebewoners, verenigd in Sterk Midden Drenthe, hebben in de afgelopen maanden alle vrije tijd en energie gestoken om u op alle mogelijke manieren ervan te overtuigen ( en soms tot vervelens toe kunnen we ons zo voorstellen) wat het glasvezelproject voor onze gemeenschap kan betekenen. En welk een krachtige bijdrage glasvezel-achter-elke-voordeur kan zijn in de strijd tegen de voortgaande krimp en afname van de leefbaarheid in ons gebied. Bedrijven op de industrieterreinen, de akkerbouw/veeteelt, de recreatiesector, de thuiszorg, de scholen, de woningmarkt etc. etc. U heeft het in de media kunnen horen en lezen van deskundigen en experts, maar ook van betrokken mede-inwoners en de politiek: zonder snel internet voor iedereen (en enige mogelijkheid daarvoor is nu eenmaal glasvezel ) loopt het gebied verder achteruit en daar gaan we met zijn allen de gevolgen straks keihard van ondervinden.

Maar 'straks' is dan wel tevens ook 'te laat' !

Het is en blijft onrendabel gebied voor de commerciƫle partijen en de overheid heeft zichzelf schaakmat gezet in wetgeving. Alleen een burgerinitiatief kan nog uitkomst bieden. En we kunnen het door omstandigheden nu doen, maar straks niet meer. Nu of nooit! Burgers en bedrijven, samen met elkaar en voor elkaar, voor een betere toekomst in Midden Drenthe. En net zoals in de tientallen andere gemeentes en regio's op het platteland waar vergelijkbare projecten onderweg zijn. Het aantal aanmeldingen is na de zomervakantie enorm toegenomen. Dankzij de campagnes in de media, de ondersteuning van plaatselijke belangen- en buurtverenigingen, lokale vrijwilligers en de huis-aan-huisacties door onze ambassadeurs avond-aan-avond de afgelopen weken. Hartverwarmend om te zien hoeveel van u besloten hebben om samen met ons Midden Drenthe als gebied en als gemeenschap voorruit te helpen. En vooral de kabelabonnees die het qua internet al een stuk beter hebben en ondanks het feit dat glasvezel voor hen wellicht een paar Euro duurder is per maand. U heeft heel goed begrepen dat we prijstechnisch nooit kunnen concurreren met de grote commerciƫle bedrijven als we ook nog eens tegelijk voor miljoenen moeten investeren voor de aanleg en het onderhoud. Maar u bent hierover heen gestapt omdat u mee wilt helpen het platteland, uw en ons woon- en werkgebied, overeind te houden en te sterken voor de toekomst waarin het in Midden Drenthe ook nog goed leven en werken moet zijn. Ook voor de volgende generaties. U heeft hiermee een prachtig en sterk signaal naar de politiek afgegeven waar u en wij met zijn allen zeer trots op mogen zijn.

We zijn er nog niet!

We hebben 65% nodig, gemeten over heel Midden Drenthe en voor eind november a.s. Op 6 november j.l. stonden we dus op 56% en er is zeker weer bijgekomen sindsdien. Want we gaan op alle fronten door tot het laatst. Maar terwijl we dit schrijven verwachten we ook dat als u dit leest we nog steeds te net te kort komen. En het dus razend spannende laatste dagen gaan worden. We hebben echt de kans het te halen maar alleen als iedereen en oprecht wil overwegen om mee te doen en daarmee ook die bijdrage wil leveren. Hebt u dit nog niet kunnen doen of twijfelde u nog? Grijp dan alstublieft deze laatste kans ! De tijd om nog (eens) bij u aan huis langs te komen is ons helaas waarschijnlijk niet meer gegund. Meldt u daarom aan via internet of neem contact met ons op en we gaan samen en op tijd nog proberen het voor elkaar te krijgen.

Bedenkt u nog eens goed:wat is nu eigenlijk het risico ?

Als het niet doorgaat zit u nergens aan vast. Gaat het wel door dan krijgt u het glasvezel straks gratis en werkend aangelegd en kunt u in ieder geval 12 maanden lang genieten van superieure kwaliteit internet, telefonie en televisie. Waarna u weer volkomen vrij bent in uw keuze hoe verder te gaan, zonder enige verplichtingen. Maar heeft u bovenal Midden Drenthe (en daarmee uiteindelijk ook weer uzelf) ontzettend geholpen door de aanleg mede mogelijk te maken.

Populair gezegd : da's nou Noaberschap anno 2015 !

Wij danken u voor uw steun, begrip en geduld tijdens onze campagne.
Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe

Brinkstraat 3 9431 KJ BEILEN 0593-760021

Sterk Midden-Drenthe