Glasvezel

Nieuwsbrief glasvezel Sterk Midden Drenthe 13 november

Wat is het spannend.

De vraagbundeling van Sterk Midden Drenthe bereikt haar climax. Met de 60% die zeker wordt gepasseerd, gaan we echt de goede kant op. Ondanks dat op 15 november de actieve vraagbundeling sluit, blijft inschrijven natuurlijk wel mogelijk.

Inschrijvers blijven altijd welkom. Zij helpen ons aan een steviger fundament.

glasvezel informatie winkel

Daarvoor moet je dan wel naar het internet (klik hier) of je bezoekt de winkel (adres). Bellen kan ook. 0593-760021 (winkel) of u belt met onze secretaris Hans Boslooper: 0593 592590 of 06 12802761.

Klik op:

De makkelijkste manier als je hulp kunt gebruiken

Hoe nu verder?

Het glasvezel project is een proces dat een aantal belangrijke pijlers kent.

  • Score Vraagbundeling
  • Toetsing aanneemsommen met rekenmodel als uitgangspunt
  • Passende financiering

Deze drie stappen zijn zeer belangrijke keuze momenten om wel of niet tot aanleg te kunnen komen.

“Go no Go ‘s” noemen wij ze.

Als alle tellingen in de komende weken zijn verwerkt, kunnen we het uiteindelijke percentage van de vraagbundeling officieel maken. Daarmee is dan de eerste pijler bepaald. Uitgaande dat de 65% is gehaald kunnen fase 2 & 3 verder worden uitgewerkt. Als de score van benodigde 65% niet wordt bereikt moeten we alle aanwezige creativiteit in zetten om de (on)mogelijkheden realistisch onder de loep te nemen.

In het ergste geval betekend dit dat gesneden moet worden in de wijze van aansluiten. Alleen de abonnementhouders aansluiten of zelfs delen waar de vraagbundeling ver ondermaats is, hoe spijtig ook, niet langer binnen de businesscase houden. Alle dorpen hebben in de vraagbundeling de volle aandacht gekregen. Dorpen die achterbleven zelfs aanmerkelijk meer. Sterk Midden Drenthe gaat het liefst voor de glasvezel achter iedere voordeur. Maar dan wel startend met een gezond bedrijfsvooruitzicht.

De score op 65% zou ons behoeden voor het moeten maken van dergelijke pijnlijke keuzes.

Over de gehele gemeente zijn namelijk zoveel dorpskernen, en aansluitadressen daarbuiten, die werkelijk fantastische scores hebben weten te behalen. De behoefte is daarmee echt onderschreven. Sterk Midden Drenthe ziet het daarmee ook als haar opdracht te zoeken naar oplossingen om in die behoefte te kunnen gaan voorzien. Niet voor één jaar maar voor de komende decennia. Op bestuurlijk niveau zal nog uitvoeriger overleg worden gevoerd met onze Stakeholders. Geen opening zal onbenut blijven om het doel te realiseren. De raad van Toezicht en het Bestuur zullen uiteindelijk samen het vervolg bepalen.

Dat is geen proces van enkele dagen. Diverse onderdelen, zoals passende financiering en werkelijke aanlegkosten, moeten in relatie worden gebracht met de behaalde score van de vraagbundeling. Op deze wijze, wordt wel inzichtelijk gemaakt of de oprichting van de Coöperatie Sterk Midden Drenthe gerechtvaardigd is.

Het zal u duidelijk zijn dat daar onze voorliefde ligt.

Van alle inschrijvers wordt dus nog het nodige geduld gevraagd.

Met u staan ook onze ambassadeurs te popelen om het signaal van de witte rook te kunnen omarmen.

Als projectleider van dit fenomenale burgerinitiatief wil ik alvast van de gelegenheid gebruik maken een ieder die betrokken was en is bij ons Glasvezel initiatief, te danken voor hun vertrouwen en getoonde inzet. Wat een klasse. Wat een burgerkracht. Da’s nou Noaberschap anno 2015 !

Peter de Vries

Sterk Midden-Drenthe