Glasvezel

Nieuwsbrief Sterk Midden Drenthe

Beilen, 27 juni 2016

Het bestuur van de Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe heeft de afgelopen weken meerdere gesprekken gevoerd over het laatste obstakel van het glasvezelproject: de financiering. Momenteel zit het bestuur met name in de wachtkamer, omdat de provincie Drenthe en gemeente Midden-Drenthe met een bank in gesprek zijn over de mogelijkheden. Of de financiering van het project via de bank gaat lukken is ons op dit moment nog niet duidelijk.

Wat gebeurt er momenteel?

Al bijna een jaar is de stichting met de provincie en gemeente in gesprek over verschillende financieringsmogelijkheden. Voornamelijk wat betreft het grijze gebied; de ‘Ziggo-dorpen’. De provincie gaat in haar eentje het witte gebied financieren. Voor het grijze gebied is het juist het meest voor de hand liggend dat de provincie en gemeente de financiering samen op zich nemen.

Echter, een volledige financiering door de overheid maakt een Europese aanbesteding verplicht. Daarom is de lopende aanbesteding stopgezet en worden en zijn alle documenten Europees aanbesteding-proof gemaakt. Niet Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe maar de coöperatie zal de uiteindelijke opdrachtgever zijn voor de aanleg van de glasvezel. Het moet ook de coöperatie zijn die de Europese aanbesteding uitvoert. Om die reden hebben de Raad van Toezicht en het bestuur van de stichting op 30 mei alvast de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. opgericht.

Uit de eerste aanbestedingsronde is inmiddels gebleken dat aannemende partijen zekerheid willen dat de coöperatie bij een passende offerte ook daadwerkelijk over de financiële middelen beschikt om tot gunning/opdracht te kunnen komen. Deze vraag om zekerheid geeft opnieuw aan dat de invulling van de financiering voor de hernieuwde aanbesteding een dwingende noodzaak is.

En niet alleen vanwege de onzekerheid, maar ook vanwege de grote vertraging die het project inmiddels oploopt, heeft de stichting er op aangedrongen dat de provincie en gemeente nog voor het zomerreces met een voorstel komen. Dit voorstel moet op het gehele project van toepassing zijn en nog de goedkeuring krijgen van de Raad van Commissarissen en het bestuur.

Kortom..

De toekomst van ons supersnelle glasvezelnetwerk ligt nu in handen van de provincie en gemeente. Zoals het er naar uitziet, zal er in de tweede week van juli duidelijkheid komen over de financiering. Wij hopen dan ook van harte dat we u begin of halverwege juli kunnen melden dat de financiering rond is en dat de aanleg na de zomer eindelijk gestart kan worden.

Het bestuur van Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe,
  • Roel Seele
  • Peter de Vries
  • Hans Boslooper

Sterk Midden-Drenthe

Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe
Weijerdstraat 7 | 9411 PJ Beilen | 0593 - 760021