Glasvezel

Nieuwsbrief Sterk Midden Drenthe 29-03-2016

Beilen, 29 maart 2016

Het lijkt rustig rond de stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe, echter het tegendeel is waar. Alleen zijn de huidige activiteiten van het bestuur niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld de vraagbundelingscampagne. In de vraagbundelingscampagne hingen de dorpen en kernen vol met vlaggen en posters, was er reclame op RTV Drenthe en waren er bijeenkomsten in dorpshuizen. De vraagbundelingsscore van 65% was erg belangrijk om met het project “Glasvezel in het buitengebied van Midden-Drenthe” door te kunnen gaan.

De vrijwilligers hebben een geweldige score neergezet die nog nooit ergens anders vertoond was. Na de zichtbare vraagbundelingscampagne volgde de marktconsultatie. Immers als we geld willen lenen van de provincie Drenthe voor de aanleg van het netwerk tegen gunstige rentetarieven, dan behoren we eerst aan de marktpartijen te vragen of zij geen NGA netwerk aan gaan leggen in de komende 3 jaar in het buitengebied. Om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen, was deze stap noodzakelijk. Zoals reeds eerder is gepubliceerd, is de uitkomst van de marktconsultatie dat de marktpartijen geen NGA netwerk aan gaan leggen. De stichting kon dus door met het project! De volgende stap in het project – waar momenteel hard aan wordt gewerkt – is het rondmaken van de financiering voor de aanleg van het netwerk en het verkrijgen van offertes voor de uiteindelijke aanbesteding.

Het bestuur heeft gesprekken met de provincie Drenthe voor de financiering van de “witte” gebieden en met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor de financiering van de “grijze” gebieden. Verder is begin april de detail engineering van het netwerk gereed en kunnen de offerte aanvraagbrieven met alle bijlagen verstuurd worden. De concept tijdlijn waar het bestuur van de stichting momenteel mee werkt is de volgende:

  • In april/mei financiering rond maken
  • In april/mei aanbestedingsprocedure afronden
  • Per 1 juni oprichting van de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe
  • De Coöperatie zal dan in juni als rechtspersoon de financiering ontvangen en de aanbesteding van de aanleg van het netwerk doen
  • In juni-juli-augustus zal de aannemer de voorbereidende werkzaamheden verrichten, waaronder vergunning aanvraag
  • Start graafwerkzaamheden begin september

Zoals in het begin gezegd, het lijkt rustig, maar er wordt achter de schermen hard gewerkt om na de zomer daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan! (zie video succesvolle vraagbundeling...wat nu?)

U kunt zich natuurlijk nog steeds inschrijven en meedoen met het succes van Sterk Midden-Drenthe.

Ga naar onze site www.sterkmiddendrenthe.nl en schrijf u in!

Bestuur Stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe
  • Roel Seele – voorzitter
  • Peter de Vries – vice voorzitter/projectleider
  • Petra van Es – Penningmeester
  • Hans Boslooper - Secretaris

Sterk Midden-Drenthe