Glasvezel

Nieuwsbrief Sterk Midden Drenthe

Beilen, 29 april 2016.

Het bestuur van de Stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe is volop aan de gang om het glasvezelnetwerk in de buitengebieden van de gemeente Midden-Drenthe te realiseren. Iedereen weet ondertussen dat de actieve vraagbundeling een geweldige score heeft opgeleverd en de aanmeldingen druppelen nog steeds binnen! Daarna is aan de marktpartijen gevraagd of zij in de komende 3 jaar een concreet plan hebben om een NGA netwerk aan te gaan leggen in ons werkgebied. Deze marktconsultatie is verplicht indien we een lening tegen lage rente afsluiten bij de provincie Drenthe voor de witte gebieden. Witte gebieden hebben alleen internet via een koperdraad. De uitslag van de marktconsultatie is dat de marktpartijen niets gaan aanleggen in de komende 3 jaar.

Vervolgens zijn de gesprekken met de provincie Drenthe en banken geïntensiveerd om de financiering van de witte gebieden (via de provincie) en de grijze gebieden (via een bank) voor elkaar te krijgen. Deze fase loopt nog steeds en kost meer tijd dan van te voren gedacht. Ondertussen is de aanbestedingsprocedure opgestart. Vandaag, 29 april 2016, gaan de offerte uitvraag brieven met de bijbehorende stukken de deur uit naar de aannemers en worden deze gepubliceerd op de website www.sterkmiddendrenthe.nl. We doen een openbare niet Europese aanbesteding onder voorbehoud van passende financiering. Als de gehele procedure doorlopen is, weten we wie het netwerk gaat aanleggen en tegen welke kosten. Deze procedure gaat 2,5 maanden duren, zodat half juli definitieve gunning – onder voorbehoud van passende financiering – gegeven kan worden.

Deze stap – het ingang zetten van de aanbestedingsprocedure – betekent verder dat vanaf vandaag er voor nieuwe inschrijvers administratiekosten van 75 € in rekening gebracht zullen gaan worden op het moment van daadwerkelijke aansluiting op het netwerk. Verder volgt uit de aanbestedingsprocedure dat eind juni de financiering rond moet zijn, daar er anders geen aanbesteding kan volgen. Tenslotte dient dan rond die tijd ook de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe te zijn opgericht, zodat deze als rechtspersoon de nodige verplichtingen kan aangaan voor de aanleg en beheer van het glasvezelnetwerk.

Wellicht niet zo zichtbaar als tijdens de vraagbundeling, maar er wordt nog steeds keihard gewerkt door het bestuur om het netwerk te realiseren. We zijn er bijna en zoals altijd wegen de laatste loodjes het zwaarst.

Het bestuur van de Stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe
  • Roel Seele
  • Peter de Vries
  • Petra van Es
  • Hans Boslooper

Sterk Midden-Drenthe