Glasvezel

Informatievideo Sterk Midden Drenthe

Bijbehorend script

De afgelopen tijd bent u bestookt met brochures, nieuwsbrieven, uitnodigingen en oproepen van Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe. Deze stichting, bestaande uit een grote groep vrijwilligers, zet zich nu al ruim een jaar in voor glasvezel achter iedere voordeur in Midden Drenthe.

Inmiddels is de eerste fase van het project afgelopen. Tot halverwege november had u de tijd zich in te schrijven voor een glasvezelabonnement.

U vraagt zich nu vast af wat de vervolgstappen zijn. Hoe zat het ook alweer met die op te richten coöperatie? En het belangrijkste: hoe en wanneer wordt het glasvezelnetwerk daadwerkelijk aangelegd?

Het proces bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • De eerste is de Vraagbundeling (hoeveel mensen doen er mee?)
  • De tweede is de Aanbesteding (wat zijn de werkelijke aanlegkosten?)
  • En de derde de Financiering (hoe wordt het project gefinancierd?)

Deze drie onderdelen noemen we GO/ NO GO’s. Als alle drie de onderdelen goed op elkaar afgestemd kunnen worden en een GO zijn, zal de stichting overgaan in een coöperatie en zal het glasvezelnetwerk aangelegd worden. Alleen met drie GO’s zal de op te richten coöperatie een gezond bedrijf kunnen worden.

1. Vraagbundeling

Zoals gezegd, is de eerste fase van het glasvezelproject van Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe inmiddels afgerond. Tot halverwege november konden alle inwoners en bedrijven van de gemeente Midden Drenthe zich inschrijven voor glasvezel – zonder aansluitkosten.

Hiermee is de vraagbundeling op 15 november tot zijn einde gekomen. De komende tijd worden alle inschrijvingen geteld en wordt er in kaart gebracht wie er met het project meedoen. Bij 65% is dit onderdeel direct een GO. Halen we de 65% niet, dan zal er gekeken moeten worden hoe er, in samenspraak met onderdeel 2 en 3, tóch tot een GO gekomen kan worden.

2. Aanbesteding

Na GO nummer 1 komt de vraag: wat zijn de werkelijke aanlegkosten? Deze vraag zal uitgezet worden in de markt. Verschillende aannemers zullen vervolgens gaan rekenen en uiteenzetten wat de aanneemsom is.

Uiteraard is er bij de start van het project al een businesscase opgemaakt. Deze case is met grote nauwkeurigheid tot stand gekomen.

Tijdens het tweede onderdeel zal moeten blijken of de aanneemsom inderdaad in het bereik van de businesscase ligt. Is dit het geval, en hebben we een aannemer, dan is de tweede GO een feit.

3. Financiering

Tot slot zal er gekeken worden naar het financiële plaatje. Er zal in gesprek gegaan worden met private banken, maar ook met de provincie. Want wat kan de provincie bijvoorbeeld betekenen voor de witte gebieden, daar waar Ziggo niet zit? En wat gaan wij zelf doen voor de grijze gebieden, daar waar Ziggo wel zit?

Zodra ook de financiën rond zijn, hebben we de laatste GO binnen.

Met andere woorden: er staat ons nog een flink traject te wachten voordat er overgegaan kan worden tot de aanleg van het glasvezelnetwerk. Stichting Marktverkenning Sterk Midden is echter optimistisch en zal alles op alles zetten om de drie GO’s veilig te stellen.

Mocht het allemaal lukken, dan zullen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. En wie weet wordt er dan over een half jaar al de eerste schep in de grond gezet.

Samen sterk, samen voor glasvezel

Sterk Midden-Drenthe