Glasvezel

Glasvezel nieuws Wijster

Voortgang fase 2

De ambassadeurs van de Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe zijn nog altijd actief bezig om de score naar de beoogde 65 procent te brengen. In de Smildeger Neiskrant hebben vijf weken achter elkaar vier full color pagina’s voor de nodige aandacht gezorgd en nu wordt er in de Smilde’s van deur tot deur gegaan. Vorige week liepen wethouder Gert Jan Bent en een aantal raadsleden van de gemeenteraad van Midden-Drenthe mee. In Wijster is er gefolderd en heeft er een stand gestaan op de Weidemarkt. Ook hier wordt momenteel van deur tot deur gegaan. In andere dorpen wordt eveneens nog hard gewerkt.

Momenteel staat de score voor heel Midden-Drenthe op ruim 49 procent. Er moet dus nog het een en ander gebeuren. Het is namelijk nu of nooit. Als de stichting het niet voor elkaar krijgt om 65 procent te halen, dan gaat het gehele verhaal niet door. Dan valt half november het doek. Tijdens onze deur tot deur bezoeken komen er nog een hoop misverstanden naar voren. Een paar voorbeelden:

“Er komt straks op het einde van de vraagbundeling nog een speciale actie met goedkopere tarieven, dus ik wacht nog even om van dat voordeel te profiteren”. Er komen aan het einde van de vraagbundeling half november echter geen speciale prijzenacties. Dat zou in de eerste plaats onrechtvaardig zijn tegen over de vroege inschrijvers en op de tweede plaats zijn de tarieven die gevraagd worden nodig om het glasvezelnetwerk duurzaam aan te leggen en te exploiteren.

“Als er 65 procent gehaald is en het netwerk wordt aangelegd, dan komt glasvezel ook in mijn meterkast en kan ik me alsnog aanmelden bij een provider om de diensten af te nemen. Waarom zou ik mij nu al inschrijven?”. Inderdaad legt de (nog op te richten) coöperatie straks het glasvezelnetwerk aan bij een score van 65 procent. Echter alleen de huishoudens of bedrijven die zich tijdens de vraagbundeling inschrijven, betalen géén aansluitkosten. Na sluiting van de vraagbundeling zal iedere aanmelding de werkelijke aansluitkosten moeten betalen om diensten te kunnen afnemen van een provider. Afhankelijk van de situatie kan dit variëren tussen een paar honderd tot een paar duizend euro.

“Ik kan ook inschrijven na de sluiting van de vraagbundeling op 15 november, dus waarom zou ik dat nu doen?”. De vraagbundeling stopt officieel op 15 november 2015. Tot en met 15 november kan iedereen zich inschrijven voor glasvezel en een abonnement nemen bij een van de twee providers (Plinq of Netvisit). Tot en met 15 november kan dit zonder aansluitkosten. Daarna worden de daadwerkelijke aansluitkosten in rekening gebracht.

De gehele organisatie van Sterk Midden Drenthe bestaat uit vrijwilligers die heel veel vrije tijd opofferen om een glasvezelnetwerk voor elkaar te krijgen in de buitengebieden van de gemeente Midden-Drenthe. Deze buitengebieden zijn niet interessant en rendabel voor de grote marktpartijen. Willen wij in de buitengebieden ook profiteren van snel internet en de andere voordelen die glasvezel biedt, dan kan dat alleen gerealiseerd worden door een maatschappelijk project zonder winstoogmerk.

De terugverdientijd van de investering in het netwerk van de coöperatie Sterk Midden Drenthe U.A. is meer dan vijftien jaar. De afnemers van de diensten (dus degenen die zich ingeschreven hebben bij een van de twee providers) van het glasvezelnetwerk zijn ook eigenaar van het netwerk en hebben via de ledenvergadering een stem in het beleid. Als u zich aanmeldt, neemt u een abonnement voor één jaar. Daarna kunt u per maand opzeggen als het u toch niet bevalt. U gaat pas betalen als u aangesloten bent en uw andere abonnementen zijn opgezegd en afgelopen. U heeft dus geen dubbele kosten en loopt ook geen risico. Wat houdt u nog tegen om dit project te steunen? Schrijf u in! Als het straks niet doorgaat, weet u niet wat u gemist heeft. Als het wel doorgaat en u vindt het toch niets, dan komt u er heel makkelijk weer vanaf.

Geef Sterk Midden Drenthe een kans en ga naar www.sterkmiddendrenthe.nl of kijk hier bovenaan de pagina en schrijf u in bij een van de twee providers of kom langs in de winkel aan de Brinkstraat 3 te Beilen.

Sterk Midden-Drenthe