2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Jaarverslag 2003
In 2003 bestond het bestuur uit de volgenden leden:

 • Jan Bouwmeester-Voorzitter
 • Kees Hendrikx-Penningmeester
 • Tineke Posthoorn-Secretaris
 • Jan Kamman-Lid
 • Jaap Dolsma-Lid
 • Bertie Tjarks-Lid
 • Geert Hegen -Lid
 • Johan Goeman - Lid
 • In verband met studie van de secretaris heeft Johan Goeman een groot deel van de secretariaatswerkzaamheden overgenomen.

  In het verenigingsjaar 2003 hebben 10 reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Op verzoek van de gemeente werd een extra vergadering in de maand augustus gehouden naar aanleiding van de mogelijke herinrichting van de Meester Haddersstraat en de omgeving van het dorpshuis. In 2003 kwamen de volgende punten aan de orde:

  Bezoek B en W

  Op 28 januari vond een vergadering met B en W plaats. Een groot aantal onderwerpen werd behandeld. Deels betrof dit lopende zaken maar ook nieuwe onderwerpen kwamen aan de orde.

  Fietspad Beilen-Wijster

  De totstandkoming van het fietspad Beilen-Wijster bleek een moeilijk proces. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft zich bijzonder ingezet om toch tot een positief resultaat te komen. Ook de gemeente werkte in hoge mate mee. Eind december kon de aanleg officieel bekend worden gemaakt.

  Aanplant Singel

  De gemeente kwam met een gewijzigd voorstel van de eerder overeengekomen invulling van de aanplant van de groensingel. Dorpsbelangen ging met de aanpassing akkoord. Het werk zal in 2004 worden uitgevoerd.

  Kunst op de Brink

  Drie kunstenaars hebben een ontwerp ingediend. In de maand juni werd een informatieavond voor de dorpsbewoners gehouden om tot de definitieve keuze te komen. Het verkozen kunstwerk werd vervolgens in uitvoering genomen. Naast de gemeente hebben ook de Rabobank en Essent fondsen beschikbaar gesteld.

  Mooi-zo, veilig-zo

  Fase 1 van Mooi-zo, veilig-zo (de omgeving van de school) werd gerealiseerd. Voor fase 2, de Meester Haddersstraat en de omgeving van het Dorpshuis, was nog een beperkt bedrag beschikbaar. Op basis van de eisen van de gemeente en de wensen van Dorpsbelangen werd besloten de Meester Haddersstraat aan te pakken en de omgeving van het Dorpshuis ongewijzigd te laten. Ook dit werk is inmiddels uitgevoerd.

  Dorpsvernieuwingsprijs

  Naar aanleiding van onze aanmelding voor deelname aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs heeft een jury op 15 december 2003 een rondgang door Wijster gemaakt. Het resultaat was een nominatie en vervolgens heeft het bestuur van Dorpsbelangen met enkele vertegenwoordigers van de gemeente een bezoek aan het Ministerie van LNV in Den Haag gebracht om de uitslag van onze deelname aan de Dorpsvernieuwingprijs te vernemen. Wijster kon terugkeren met de 1e prijs op zak.

  Historische opgraving

  Er werd een videoopname gemaakt met professor van Es. Het ontwerp is gereed en in 2004 gaat de werkgroep op zoek naar geld om het werk te realiseren.