2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Jaarverslag Dorpsbelangen 2004
In 2004 bestond het bestuur uit de volgenden leden: Tineke Posthoorn-Voorzitter
Cor van Es - Penningmeester
Johan Goeman - Secretaris
Jaap Dolsma - Lid
Jan Kamman - Lid
Bertie Tjarks - Lid
Geert Hegen - Lid
Rieks Stevens - Lid
wat is er het afgelopen jaar allemaal gerealiseerd?

In het verenigingsjaar 2004 hebben 10 reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden in het dorpshuis.

In 2004 kwamen de volgende punten aan de orde:

Dorpsvernieuwingsprijs

Naar aanleiding van onze deelname aan de internationale Dorpsvernieuwingsprijs bezocht een internationale jury ons dorp.
De betrokkenen werden, samen met leden van het bestuur van Dorpsbelangen Wijster, per huifkar langs de onderhavige projecten en reeds tot stand gekomen resultaten geleid.
Hieraan was een groot aantal activiteiten van het bestuur van Dorpsbelangen, ondersteund door de gemeente Midden-Drenthe, Welzijn Midden-Drenthe en meerdere inwoners van Wijster, vooraf gegaan.
Op 5 oktober 2004 reisde een delegatie af naar Lech in Oostenrijk voor het vernemen van de uitkomst van de jury-beoordeling en deelname aan activiteiten die door de Europaische Arge ter plaatse werden georganiseerd.
Wijster werd beloond met een eervolle vermelding.
Het gehele project is mede dankzij een aanzienlijke bijdrage van de gemeente Midden-Drenthe en een aantal sponsors binnen het beschikbare budget gebleven.

Kunst op de Brink

Op 1 mei 2004 was het project zover gevorderd dat de stenen met sporen konden worden gesorteerd om op de daarop volgende dagen op de juiste plaats te kunnen worden gelegd.
Met het plaatsen van een bankje met inscripties en installatie van de meeuwen op hun definitieve plaats kon de Brink in gebruik worden genomen.

Fietspad Beilen - Wijster

Veel werk en een aantal persoonlijke gesprekken met eigenaren van de benodigde grond hebben uiteindelijk het gewenste resultaat opgeleverd. In de zomer van 2004 kon het fietspad in gebruik worden genomen.

Historische opgraving

De werkgroep heeft zich ook in 2004 weer ingespannen om het kunstwerk te kunnen realiseren.
Na selectie van de kunstenaar is men op zoek gegaan naar de nodige fondsen. De vooruitzichten op een goed resultaat zijn positief.
Het is de bedoeling dat de realisatie van het kunstwerk in de loop van 2005 ter hand wordt genomen.

Inning contributie

Om de inning van contributie efficiƫnter en goedkoper te maken werd alle leden gevraagd of men akkoord kon gaan met automatische incasso.
Tachtig procent van de leden gaven hun toestemming daarvoor.