2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Jaarverslag 2006

In 2006 bestond het bestuur uit de volgende leden:

 • Tineke Posthoorn - Voorzitter
 • Cor van Es - Penningmeester
 • Ida Gerda Emmens - Secretaris
 • Jan Kamman - Lid
 • Bertie Tjarks - Lid
 • Geert Hegen - Lid
 • Jaap Dolsma - Lid (tot mei)
 • Johan Bouwmeester - Lid (vanaf mei)
 • In het verenigingsjaar 2006 hebben tien reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden in het dorpshuis.

  In 2006 kwamen de volgende punten aan de orde:

  Ouderen onder dak

  Ouderen onder dak is een project van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe. Het project heeft een subsidie gekregen van het ministerie van VROM en wordt uitgevoerd in Wijster, Nieuw-Balinge, Hijken en Hooghalen. De werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, de Bejaardensoos, Plattelandsvrouwen, de Stichting Welzijn Wijster en de Hervormde Vrouwenvereniging, heeft een aantal zaken in gang gezet. Er is een onderzoek gedaan onder de ouderen in Wijster. Op 28 maart 2006 is het rapport dat daarvan is gemaakt , overhandigd aan de werkgroep. Uit her rapport blijkt dan men niet graag uit Wijster weg wil. Er is behoefte aan het opknappen van de bestaande ouderenwoningen. De werkgroep heeft diverse ideeën. Eén ervan, een vaste ouderenpagina in de Dorpskrant, wordt meteen uitgevoerd.

  Knapzakroutes

  De Knapzakroutes zijn aangepast, en opnieuw uitgebracht. Er is nu een mini, midi en 'gewone' versie.

  Archeologisch monument

  Op 2 juni is het archeologisch monument onthuld. Voor de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool waren diverse activiteiten, in samenwerking met het Drents museum. Professor Van Es en wethouder Mary Looman hebben het monument onthuld. Van Es heeft gesproken over het belang van de opgraving, Looman over de rol van de gemeente. De videofilm die is gemaakt door de Beiler Video Club is hier voor het eerst vertoond.

  Schelpenpaadje

  Er is een werkgroep gevormd met de buurtvereniging H.L.M. ( Holthe Lieving Makkum) Drijber en dorpsbelangen Wijster die zich inzetten om langs het Lindhorst Homankanaal weer een schelpenpaadje te krijgen zoals het vroeger was. Het is door de gemeente op de begroting voor 2007 gezet en er is subsidie aangevraagd bij het recreatieschap. We wachten af.