2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Jaarverslag 2007

Jaarverslag Dorpsbelangen Wijster 2007 - november 2008

In 2007 bestond het bestuur uit de volgende leden:

 • Tineke Posthoorn - Voorzitter, tot 4 oktober 2007
 • Cor van Es - Penningmeester
 • Ida Gerda Emmens - Secretaris
 • Jan Kamman - Lid
 • Bertie Tjarks - Lid, voorzitter vanaf 4 oktober 2007
 • Geert Hegen - Lid
 • Johan Bouwmeester - Lid
 • Alie Oortwijn - Lid vanaf 4 oktober 2007
 • Op 31 januari 2008 is bestuurslid Jan Kamman plotseling overleden. Er is nog niet in zijn opvolging voorzien. In het verenigingsjaar 2007 hebben tien reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden in het dorpshuis. In 2008 tot nu toe 8. In deze periode kwamen de volgende punten aan de orde:

  Ouderen onder dak

  Woningbouw en renovatie van woningen voor ouderen De ouderenwoningen in de Phoenixstraat worden gerenoveerd. De schuren worden vergroot, de glaswand tussen de kamer en de keuken mag er uit, en op de eerste verdieping kan een slaapkamer worden gemaakt. Op dit moment zijn de werkzaamheden in volle gang.

  Ouderenpagina Dorpskrant

  De maandelijkse Dorpskrant kent een speciale pagina voor ouderen met informatie en andere wetenswaardigheden. Johan en Rita Goeman verzorgden dit, maar zijn daar helaas mee gestopt. We zijn op zoek naar mensen die dit van hen over willen nemen.

  Consultatiebureau voor ouderen vanaf 60 jaar

  Het plan is om het bureau op te zetten voor de ouderen vanaf 60 jaar uit Wijster, Drijber en Spier. De bedoeling is dat men een gesprek krijgt en een klein onderzoek van een deskundige over de gezondheid en andere punten die de persoon van belang vindt in relatie tot het ouder worden. Het is bedoeld om vroegtijdig klachten en gebreken te signaleren, zodat er op wellicht eenvoudige wijze geholpen kan worden. Uiteraard kan dit uitmonden in een verwijzing naar huisarts, ziekenhuis of andere hulpverleners. Aan een dergelijk onderzoek zijn weinig kosten verbonden. Verder is het geheel vrijwillig. We zijn bezig om de mogelijkheid te onderzoeken. Groei en bloei en tuinonderhoud De afdeling in Beilen van Groei en Bloei heeft het initiatief genomen om te komen tot voorlichting voor vriendelijk tuinonderhoud, zodat ouderen langer in hun eigen woning met tuin kunnen blijven wonen. We hebben aangegeven dit een bijzonder goed initiatief te vinden en zijn bereid hiervoor ons mede in te zetten. De actie is gestart door Groei en Bloei.

  Supermarkt

  Eind 2007 heeft DOA de supermarkt in Wijster overgenomen, in samenwerking met Woonconcept. Er is een Attent winkel in gevestigd

  Activiteitenmarkt

  In samenwerking met een aantal verschillende partijen is in 2007 voor het eerst een activiteitenmarkt georganiseerd. Deze activiteitenmarkt voor ouderen was een succes. In 2008 is dan ook gekozen voor een activiteitenmarkt voor iedereen, op 30 augustus in de Sporthal. Helaas liet de belangstelling te wensen over. Voor 2009 wordt de opzet opnieuw bekeken.

  Schelpenpaadje

  Dankzij de werkgroep bestaande uit de buurtvereniging H.L.M. ( Holthe Lieving Makkum) Drijber en dorpsbelangen Wijster is het schelpenpaadje langs het Linthorst Homankanaal gerealiseerd. Op 19 juni 2008 is het officieel in gebruik genomen. De historie van het Vamkanaal is in beeld gebracht met borden. Bij iedere brug staat een bord met een verhaal.


  800 jarig bestaan Wijster

  In het kader van het 800 jarig bestaan van Wijster zijn zeven borden gemaakt van gebouwen die niet meer bestaan. De borden zijn in september 2008 in Wijster geplaatst, en op 25 september officieel onthuld.