2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Verslag secretaris Dorpsbelangen Wijster 2008 - 2009

In 2008/2009 bestond het bestuur uit de volgende leden:

  Bertie Tjarks - voorzitter
  Vacant - penningmeester (Cor van Es deed financiële zaken, geen lid meer)
Ida Gerda Emmens - secretaris tot april 2009
  Alie Oortwijn - secretaris vanaf april 2009
  Joukje Middelbos - lid
  John v/d Weiden - lid
  Johan Bouwmeester - lid
  Janneke Veld - lid

In het verenigingsjaar 2008 - 2009 hebben tot nu toe 8 reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Door bestuurswisseling en toetreding van een nieuw lid is er in 2 jaar tijd een bijna geheel nieuw bestuur. Kennismaking en informatie verkrijgen over waar Dorpsbelangen zich mee bezig houdt, was een eerste aandachtspunt.

Verder kwamen in de afgelopen periode de volgende punten aan de orde:

- Visueel terugbrengen van de VAM brug in de weg naar Drijber -> dit project loopt nog in samenwerking met Welzijn Midden Drenthe.

- Erven op tournee is in Wijster geweest voor onderzoek. DAAD doet onderzoek naar woningbehoefte en mogelijkheden voor ouderen in de toekomst. De vraag is 'hoe kan je langer in je dorp blijven wonen, en hoe kan je daar met architectuur iets mee doen?'

- Ouderen onder dak: het consultatiebureau voor ouderen gaat voorlopig niet door. Het project heeft zich gepresenteerd op een manifestatie in Nieuw Balinge. Dit door middel van foto's voor en na de opknapbeurt van de woningen in de Phoenixstraat. Daar is heel positief op gereageerd. Er zal een eetcafé opgezet worden voor ouderen in Wijster.

- Dorpsbelangen probeert een Dorpsommetje in het dorp te realiseren, de plannen en ideeën zijn nog in volle gang.

- Dorpsbelangen heeft vergaderingen bezocht van de BOKD en Dorpenoverleg.

- AED -> in samenwerking met Welzijn Midden-Drenthe wordt onderzocht of er een AED midden in Wijster kan worden geplaatst. Dorpsbelangen houdt hierin ook vinger aan de pols.

- Dorpsbelangen heeft in samenwerking met de Esstraat meegedaan aan het project 'mooi op eigen kracht'. Het project is niet gewonnen, maar gaat nog wel een vervolg krijgen.