Aanleg nieuw fietspad naar uitzichtpunt langs A28 begint deze week.

RvB Infra Harderwijk BV begint deze week met de aanleg van het nieuwe fietspad dat het Commissaris Cramerpad verbindt met het nieuwe uitkijkpunt – De Schapenkop - op de geluidswal die de Rijksweg A28 scheidt van het Dwingelderveld. De Schapenkop werd in september 2014 door het publiek in gebruik genomen. Staatsbosbeheer en de Provincie Drenthe maken het project financieel mogelijk.

schaopenkop

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de verharding maakt dit fietspad bijzonder. Normaal gesproken is dat asfalt of beton. Bij dit nieuwe, 1 kilometer lange pad, wordt de zandige ondergrond gebruikt als basisverharding. Gemengd met een speciaal soort bindmiddel ontstaat er een verharding die verglijkbaar is met beton. Een van de belangrijke voordelen van deze nieuwe techniek is dat er ruim tachtig procent minder verhardingsmiddelen hoeven worden aangevoerd. Dat is niet alleen een besparing in het basismateriaal, maar ook hoeft er minder met vrachtwagens af en aan gereden te worden. Ook de kleur van het nieuwe pad komt overeen met de bestaande ondergrond. In het voorjaar van 2016 worden enkele bankjes langs het pad geplaatst.

Zodra de werkzaamheden aan het “Schapenkoppad” zijn afgerond, zal ook het fietspad worden vervangen dat vanaf het beginpunt van het Familiepad - aan het Achter 't Zaand - aansluit bij het Commissaris Cramerpad. De halfverharding van het “Koelevaartsveen-pad” vraagt al jaren veel onderhoud. Door ook hier deze nieuwe verharding te gebruiken is onderhoud voortaan niet meer nodig.

Geplaatst op 15-10-2015
Bron: Nationaalparkt-Dwingelderveld www.nationaalpark-dwingelderveld.nl