Inzameling huishoudelijk afval en oud papier in Midden-Drenthe:

Vanaf september 2016 verandert de inzameling van het huishoudelijk afval. Hierover krijgt u eind augustus uitgebreide informatie van de gemeente. Hierbij krijgt u alvast informatie over die veranderingen.

afval scheiden

Nieuwe containers

Vanaf september krijgt u voor uw huidige grijze en groene containers nieuwe containers. U ontvangt dan ook een oranje container. Deze oranje container is voor plastic, metaal (blik) en drankkartons (PMD).

Gebruikte containers

De oude container(s) mag u houden en gebruiken als bijvoorbeeld papiercontainer(s). Hoe u oude container(s) kunt inleveren, staat in de informatie die u eind augustus van de gemeente ontvangt.

Waarom gaat de gemeente het afval nog meer scheiden?

Het scheiden van afval doen we om met elkaar een steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld! In het afval zitten veel grondstoffen die te gebruiken zijn voor nieuwe producten. Hoe meer we het afval scheiden, hoe meer grondstoffen! Het Rijk heeft daarom landelijke doelstellingen opgesteld om te zorgen dat we in 2020 ons afval voor 75% gescheiden hebben. Daarnaast is het doel om nog maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar te hebben. Hier wil de gemeente in Midden-Drenthe, net als in veel andere gemeenten, ook naar toe. Midden-Drenthe voldoet nu nog niet aan die normen. Samen met u als inwoners van Midden-Drenthe gaat de gemeente ervoor zorgen dat we deze normen gaan halen.

Wat zit er nu nog in het restafval?

In Midden-Drenthe wordt per inwoner nog ongeveer 235 kg restafval per jaar ingezameld. Hierin zit bijvoorbeeld nog 88 kg aan groente-, fruit- en tuinafval maar ook nog 13 kilo aan oud papier en karton. Door ook het oud papier en karton nog beter te scheiden zal de hoeveelheid restafval dalen. Samen gaan we voor minder restafval en meer grondstoffen!

Waar vindt u meer informatie over het scheiden van afval?

  • Op www.middendrenthe.nl staat een lijst met veel gestelde vragen
  • In de afvalspecials in de Krant van Midden-Drenthe van juli en augustus
  • In de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Meld u snel aan via www.middendrenthe.nl.
  • Op de facebook- en twitterpagina’s van de gemeente
  • In het informatiepakket die u eind augustus van de gemeente ontvangt

Vragen?

U kunt, als u vragen heeft, altijd contact opnemen met de Gemeentewinkel via (0593) 53 92 22

Afvalcoach

De gemeente heeft tijdelijk een afvalcoach beschikbaar. Hij kan u helpen als u vragen heeft over het scheiden van afval. Hij kan u advies geven. De afvalcoach is telefonisch bereikbaar via (0593) 53 93 33 of mail: afvalcoach@middendrenthe.nl

Midden-Drenthe Schoon