Kern met Pit

Geplaatst op: 03-02-2016

Op zaterdag 23 januari heeft Dorpsbelangen Wijster meegedaan aan ‘Kern met Pit’, met de Social Sofa. Dit is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij die elk jaar een wedstrijd uitschrijft voor projecten in dorpen en steden. Per provincie is een beperkt aantal deelnemers mogelijk. In provincies met veel aanmeldingen vindt daarom een voorselectie plaats. De jury voert de voorselectie uit op basis van de projectpagina’s op de Kern met Pit-website. Voldoet de groep en het project aan de voorwaarden, dan maak je kans op een plaats in de startbijeenkomst. Voor de beoordeling kijkt de jury naar de onderstaande criteria:

  • Mate van verbetering van de directe leefomgeving (ruimtelijk/sociaal/cultureel);
  • Mate van zelfwerkzaamheid; de groep voert zelf haar project uit, al dan niet met ondersteuning van derden;
  • Mate van duurzaamheid, draagvlak en continuïteit;
  • Mate van originaliteit en innovativiteit;
  • Moeilijkheidsgraad
  • Voorbeeldfunctie, uitstraling naar derden en puur subjectieve aspecten zoals charme en aantrekkelijkheid;
  • Financiële haalbaarheid.

Startbijeenkomst

De wedstrijd begint in januari met een startbijeenkomst in elke provincie. Op de startbijeenkomst kiest de jury de uiteindelijke deelnemers voor Kern met Pit. De startbijeenkomst wordt gecombineerd met de provinciale prijsuitreiking van de lopende editie. Hierdoor kan je deelnemersgroepen die hun project afgerond hebben ontmoeten en met elkaar ideeën uitwisselen. Tijdens de startbijeenkomst presenteren de deelnemers hun project aan de jury, de overige deelnemers, familie en vrienden. Op basis van je presentatie kiest de jury welke projecten meedoen aan de wedstrijd.

Kern met Pit

Na de presentaties van 2015 mochten alle deelnemers van 2016 zich presenteren. De bank met poppen was weer mee en alle poppen vertegenwoordigen een vereniging of groep die actief is betrokken bij de Social Sofa. Er zijn vele complimenten geweest over de uitvoering en gedachten van het project. Bij zo’n bank met poppen staat een ieder graag even stil… een letterlijke weergave van het gedachtengoed achter de Social Sofa. Het was een klein project in vergelijking met de andere projecten van ‘Kern met Pit’, maar niet minder gewenst.

Aan het eind van de presentaties, juryberaad en alle uitleg werden alle deelnemers van de dag verrast met mooi nieuws…. de Social Sofa doet mee aan de wedstrijd! Dat houdt in dat er een bedrag van € 1000 is gewonnen en dit samen met de bijdrage van MOEK (Mooi Op Eigen Kracht) van de gemeente Midden Drenthe bijna voldoende is om de Social Sofa te gaan bestellen! We zullen u op de hoogte houden van de vorderingen….

Kijk ook op de website www.kernmetpit.nl voor de andere projecten uit Drenthe en andere provincies.

Kern met Pit