In memoriam Henk Weggemans

Henk Weggemans

Op vrijdag 4 maart kwam het droevige bericht dat Henk Weggemans was overleden. Dat hij ziek was en dat het niet zo goed met hem ging was bekend, maar dit bericht was een grote schok.

Jarenlang is Henk een gedreven kracht geweest in het verenigingsleven in Wijster. Veel Wiesterse verenigingen en activiteiten hebben mogen profiteren van zijn inzet en bestuurlijke kwaliteiten. Bijna teveel om op te noemen. In het verleden o.a. de Gymnastiekvereniging SGV en de Verenigingen voor Volksvermaken Wijster. Tot op het laatste moment nog altijd actief als secretaris van de Stichting Dorpshuis Wijster, voorzitter van de Werkgroep Ouderen onder Dak en lid van de werkgroep Treinkaping Wijster 1975.

Bijna 50 jaar lang is hij als secretaris van het bestuur de drijvende kracht geweest van dorpshuis De Weidehoek en heeft in die rol ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het jeugdwerk in Wijster, met name jeugdsoos Twick.

Henk z’n activiteiten hielden niet op bij de grens van Wijster. In de periode voor zijn politiek bestuurlijke functie als gedeputeerde van de provincie Drenthe was hij één van de initiatiefnemers van de oprichting van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe en de Stichting Unie van Centrale Accommodaties Drenthe (de belangenbehartiger van de dorpshuizen in Drenthe). Ook activiteiten waar dorpen als Wijster van hebben mogen profiteren.

Henk was niet iemand die zo nodig altijd op voorgrond moest staan. Hij was liever op de achtergrond bezig met vele (secretariaats-) werk dat volgens hem gedaan moest worden; een organisator pur sang. En altijd vriendelijk, rustig en weloverwogen.

Wijster is hem veel dank verschuldigd en zal hem missen. Maar het meeste zal hij gemist worden door zijn familie en vrienden. Moge het feit dat zo velen goede herinneringen aan Henk hebben hen tot troost zijn.

Mede namens dorpshuis de Weidehoek en Jeugdsoos Twick,
Bart de Vries
5 maart 2016