Buurtpreventie en/of een WhatsApp-groep in Wijster:

Vanuit Dorpsbelangen Wijster willen we een buurtpreventie app in het leven roepen. Dit gebeurd in meerdere dorpen om ons heen en kan een saamhorigheid geven en een stukje ‘sociale controle’. Dit ook naar aanleiding van een aantal incidenten en inbraken bij ons in Wijster.

WhatsApp

De wijkagent heeft ons de volgende ‘spelregels’ voor zo’n groepsapp gegeven:

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Wijster of de aanliggende bebouwing.
 3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR-afkorting S = Signaleer A = Alarmeer 112 A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen*) R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
 5. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren (‘zaak stuk maken’).
 6. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. Wil je dit, maar durf je niet alleen? Vraag iemand uit de groep om samen te gaan.
 7. Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112-meldingen.
 8. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 9. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 10. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 11. Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

*inbraken en poging inbraken waarbij geen dader(s) in beeld zijn, horen niet thuis in de WhatsApp-groep.

Het lijkt ons een goed initiatief om dit te gaan volgen in Wijster. Janneke Hegen en Alie Oortwijn zullen de beheerders worden van deze groepsapp. Janneke en Alie zullen ook personen verwijderen uit deze app als betreffende persoon zich niet aan de ‘spelregels’ houd.

Wil je hier aan deelnemen?

Geef dan je naam en mobiele nummer door via dorpsbelangenwijster@outlook.com

Als er voldoende aanmeldingen zijn krijg je vanzelf een bericht op je mobiele telefoon!