Fietsen op de VAM-berg

Geplaatst op:

Ontwikkelingen VAM-berg in het kort

De VAM-berg is benoemd als icoonproject binnen het programma Vrijetijdseconomie en fietsen. Het past bij eerder gestelde doelen in het collegeprogramma en op het basis daarvan opgezette programma Vrijetijdseconomie en fietsen.

Fietsen op de VAM-berg

Het project is opgebouwd uit twee fasen:

Fietsen op de VAM-berg

 • Openstelling van de VAM-berg voor fietsers
 • Aanleg nieuw fietsparcours op de VAM-berg
 • Nieuw ATB-parcours
 • Fietspaden en wandelpaden
 • Verplaatsing hekwerk
 • Parkeervoorzieningen
 • Aansluiting op de omgeving van de VAM-berg

Dak van Drenthe

Er is steeds minder te storten afval in Drenthe en Nederland. Attero verlaagt daarom de stortcapaciteit bij Wijster met 2,25 miljoen m3. De verwachting is de stortplaats veel eerder te sluiten: in 2033 en niet in 2074. Dit betekent dat de stortplaats eerder definitief afgedekt wordt dan oorspronkelijke planning was én dat de stortplaats eerder beschikbaar is voor recreatief en landschappelijk gebruik. Attero heeft voor het versneld afdekken een aanvraag ingediend bij het bevoegd gezag (provincie Drenthe) om de milieuvergunning te herzien.

Beoogde aanleg Dak van Drenthe:

 • Tussen najaar 2017 en 1 januari 2020
 • Vormgeving gericht op afscherming industrie en landschap
 • Verhoging binnen bestaande vergunning
 • Bestaat uit bodemas = opgewerkte rest na verbranding
 • Hoeveelheid: 1 miljoen m3

Impressie van het definitieve ontwerp

Bron: Provincie Drenthe