Attero opvolger van het voormalige Essent Milieu.

Vanaf 1 januari 2010 presenteert Attero zich als opvolger van het voormalige Essent Milieu. Het bedrijf is per 1 oktober 2009 ontstaan na afsplitsing van zijn aandeelhouder, energiebedrijf Essent. De aandelen van het bedrijf worden nu direct gehouden door de provincies en gemeenten die eerder de aandelen in Essent hielden. De afgelopen periode zijn de naamsverandering en ontwikkeling van de huisstijl van Attero voorbereid. De eerste fase is nu gerealiseerd. Uiterlijk per 31 maart 2010 wordt dit project afgerond.

Attero zal zich de komende periode in overleg met zijn aandeelhouders verder beraden over de wijze waarop het bedrijf zijn lange termijnstrategie kan verwezenlijken. Uiteraard blijft het streven gericht op een toekomstperspectief dat op veel gebieden kansen biedt, zodat bedrijf en medewerkers in staat zullen zijn om alle klanten een milieubewuste, betrouwbare en betaalbare afvalverwerking te blijven garanderen.

De ambities op het gebied van duurzame groei blijven voorts onveranderd gericht op de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve technologie├źn en oplossingen voor afvalverwerking. Daarbij gaat het zowel om de productie van energie uit verbranding en vergisting van afval als om toenemende aandacht voor recycling en nuttig hergebruik van uit het afval af te scheiden stromen.