December 2016

Verhaal van Kees nr. 55

Wijster…

…nu de ochtend weer langzaam meer en meer tegen het invallen van de avond aankruipt en de stilte zich over het land neervlijt, vriezen de bloemen zich vast op het glas. Wijster in wintervacht. Witte tak-ken, witte velden in een nevelig kleine wereld. Honderden Groenlingen, Vinken, Kramsvogels en Koperwieken zwerven, zoals u weet, elk jaar om deze tijd rond en scharrelen hun kostje bij elkaar.

Raven

Wat we maar zelden zien, maar wat mij laatst overkwam, was de confrontatie met een paar Raven. Deze zeldzame verschijning kondigde zich aan met het sonore, ja zelfs sinistere gekras als vanuit zeer oude vertellingen. Een geluid uit duizenden. Even staat de tijd stil. Visioenen uit sprookjes en sagen. Torentransen van oude burchten als silhouet tegen stormluchten, ridders te paard in bergachtige land-schappen; Raven in aantocht… En dan, ja dan... Na het afspeuren van het zwerk zie ik ze beiden. Levenslang in vrijwilligheid aan elkaar verbonden zo een vanzelfsprekende trouw, waar tussen hem en haar geen twijfel heerst, waar ontrouw een nooit gedachte vorm van leven is, een spanwijdte tot een meter vijftig. Zo iets ouds, zo iets eeu-wigs in het uitspansel boven Wijster. De Raaf, Corvus corax genaamd, is een zogenaamde “rode lijst-soort” met de status “gevoelig”, het-geen betekent dat we, wil hij bij ons blijven, voorzichtig met hem moeten zijn. In heel Nederland al weer zo’n tachtig tot honderd paar broedvogels en dan hoofdzakelijk op de Hoge Veluwe. Dat is natuur-lijk een schijntje van wat het zou moeten zijn, maar er staat niet voor niets “al weer”, want zelfs ik weet nog dat hij hier was uitgestorven. Kwam hem als kind slechts tegen in verhalen. Hij wordt kunstmatig gehouden rond de Tower of Londen als een oude nog levende legende. “Zolang de raven in de Tower blijven is Engeland gevrijwaard van invallen van buitenaf” was de voorspelling. Karel II van Engeland werd gewaarschuwd dat zijn koninkrijk ten val zou komen als de raven de Tower zou-den verlaten. Karel gaf de opdracht om steeds een populatie raven binnen de muren te houden. Er zijn negen raven in de Tower, die allemaal herkenbaar zijn aan een eigen kleur ring: Bran, Porsha, Erin, Mer-lina, Munlin, Hugine, Rocky, Gripp en Jubilee. Ze zijn allemaal officieel ingeschreven bij de Royal Army. Hugine en Erin zijn trouwens zusjes. Las ik ook nog het volgende: ~De raaf heeft in vele culturen symbolische betekenis: het is een goddelijke vogel, omdat hij spreken kan; vandaar dat hij symbool is voor profeten, die immers ook beschouwd worden als een spreekbuis namens de goden. Enerzijds heeft hij te maken met de zon en het licht, anderzijds met de dood en de duisternis. Vaak begeleidt hij tezamen met de wolf de zielen naar de onderwereld. ~Bij de Grieken en Romeinen is de raaf het symbool voor een lang leven; hij is de boodschapper van de zonnegod Apollo. ~Hij is ook het symbool van het rusteloos zwerven (Noach stuurde er een raaf die na vergeefse om-zwervingen terugkeerde in de ark); daarom is hij ook symbool van de eenzaamheid, en als zodanig de kluizenaars en woestijnmonniken zeer vertrouwd. Velen van hen werden op wonderbare wijze door ra-ven gevoed: Elia, Paulus de woestijnmonnik, Benedictus; daarnaast kwamen de twee trouwe raven van Meinrad wraak nemen toen de heilige door twee onverlaten was vermoord. Hebben we ook nog Roeken op de Essen rond ons dorp. In grote groepen foerageren ze op de lande-rijen om ons heen. Kauwtjes scharrelen daar tussendoor en de Zwarte Kraaien duikelen en donderjagen daar luid krassend tegen in. Voorheen speelden daar Bonte Kraaien mee in dit spel, maar die zijn hier helaas op. De Raaf echter is hier als koningsvogel niet tussen aan te treffen. Die leeft in een andere wereld, die leeft in een ander verhaal.

Een hartelijke groet maar weer en dan wens ik U nog een mooie kerstgedachte,
waarna een pittig af-scheid van 16 en een zachte landing in 17… en vanzelfsprekend een prachtige wandeling. Kees.