Oktober 2016

Verhaal van Kees nr. 53

Herfst 2016

Wederom is de wereld om ons heen, de echte wereld zogezegd, aan de haal; op trek. Allerhande zan-gers, piepers, steltlopers, snippen, eenden, ganzen, zwanen en kranen verhuizen van de ene kamer naar de andere. Van het noorden naar het zuiden en van het oosten naar het westen. Althans, dat zijn de hoofdrichtingen. Ook vlinders en reeën, ook sprinkhanen en vleermuizen.

Verhaal van Kees oktober 2016

De echte wereld en zijn bewoners: on the run. Al eeuwen en eeuwen; miljoenen jaren trekken er bees-ten over onze wereld. Toen wij nog beesten waren, trokken wij ook mee. Van het noorden naar het… Jaja, we trokken mee met de grote kuddes dieren over de vlakten van toen en slachtten onderweg en aten daar lekker van. Later zijn we die beesten in een hok gaan stoppen en hebben we de plant niet helemaal opgegeten, maar zijn de zaadjes in de grond gaan stoppen. We zijn mens geworden.

Soms echter kijk ik als een ouderwets beest de wolkenluchten af en mis ik mijn vleugels van weleer. Zie ik de ganzen en hoor ze roepen. Verse Distelvlinders, klaar voor de grote tocht. Zwaluwen verlaten de stal en boeken, naar ik hoop retour, voor Afrika.

Wijster gonst van gefladder en gevlieg. ‘s Nachts, ja ook dan, hoor je ze contact houden met elkaar. Soms tegen de prachtige sterrenhemels, die we de laatste weken hebben, zie je de silhouetten van die snode reizigers.

Wij, als soort, hebben de kunst ontwikkeld om dingen mooi te vinden. Ook hebben we de kunst ont-wikkeld om dingen naar onze hand te zetten en zo mooie dingen een plaats te geven in de eigen omge-ving of dingen die we mooi vinden te sparen voor de ondergang. Dat is wat ons mens maakt, dacht ik zo. Velen onder ons leven met weer en regen, met zon en wind, met de grond en de seizoenen. Zij staan garant voor een goede oogst, voor een prima kwaliteit slacht. De trek en het oogsten, het ploe-gen en het overwinteren, de seizoenen en de schoonheid. Eén grote prachtige ploeterende wereld in verandering. En ik mag daar bij zijn.

Verhaal van Kees oktober 2016

Ik wens U, beste lezer, een prachtige herfst toe. Een jaargetij waarin je dat beetje beest van vroeger nog wel eens in je voelt terug keren. Die oude trekdrift, dat verlangen om mee weg te vliegen, die hartstocht, dat oergevoel dat we er bij horen; bij lucht en vuur, bij aarde en leven.
Nou, tot kijk maar weer.

Hartelijk groet van uw correspondent uit het veld,
Kees