Peuterspeelzaal "Berend Botje"

Doelstellingen activiteiten: Het bevorderen van onderling contact tussen peuters, waardoor ze gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Dit proberen wij te bereiken door:

 • ruimte te bieden om te spelen
 • met ander of meer speelgoed dan thuis
 • contact met leeftijdgenootjes
 • spelen in een groep
 • samen iets doen, samen dingen delen
 • van een andere volwassene regels aannemen
 • activeren van de taal-, sociale- en motorische ontwikkeling van de peuter

Momenteel zijn er twee groepen:

Groep I: maandag- en donderdagmorgen.

Groep II: dinsdag- en vrijdagmorgen.

Opgave: vanaf 1 jaar en 6 maanden. Plaatsing vanaf 2 jaar, indien er plaats is. Opgave kan via een van de peuterleidsters.

 • Voorzitter: Mw. Jokelien Prakken Tel. 0593 - 0567211
 • Secretaris: Mw. Mirjam van Zon Tel. 0593 - 567332
 • Penningmeester: Wieke Rensing Tel. 0593 - 567667
 • Contributie: inkomen afhankelijk