Speeltuinvereniging

De speeltuinvereniging beheert de speeltuinen aan de Steeg, de Dwarsakkers en de Nije weg in Wijster.

  • Voorzitter: vacant
  • Secretaris: Mevr. M. Reinders, Nije weg 2, 9418 RG Wijster Tel. 0593-562232
  • Penningmeester: Dhr. J. Verouden, Phoenixstraat 6, 9418 PL Wijster
  • Contactpersoon: Mevr. M. Reinders, Nije weg 2, 9418 RG Wijster tel. 0593-562232
  • Contributie: lid: €2,- / donateur: €1,50 per jaar: