Volksdansgroep Wijster

De volksdansgroep is van september t/m april om de veertien dagen actief en wel op de maandagavond van 19.45 - 21.15 uur in De Weidehoek

  • Penningmeester: Mw. A. Kolk, De Goorns 25, 9418 RC Wijster Tel. 0593-562731
  • Contactpersoon: Mw. A. Kolk, De Goorns 25, 9418 RC Wijster Tel. 0593-562731
  • Contributie: €25,- per seizoen