Dorpsbelangen Wijster

Algemene informatie

Dorpsbelangen Wijster is in 1969 opgericht en heeft als doel het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van Wijster e.o. en het verbeteren van de leefbaarheid. Dit proberen we te bereiken door het opzetten van projecten, overleg met de gemeente en het initiatief nemen in- of ondersteuning bieden bij het opzetten van voorzieningen.

In de toekomst mag u van ons verwachten dat wij de plannen van gemeente en provincie kritisch volgen en waar nodig op zullen komen voor de belangen van Wijster. Verder willen wij ons op positieve wijze inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp, dit willen wij doen door zelf voorstellen te doen om knelpunten op te lossen of door deel te nemen aan projecten die iets toe te voegen hebben aan de leefbaarheid. Ook andere verenigingen kunnen op onze steun rekenen bij het opzetten en uitvoeren van plannen of projecten.

Het bestuur van Dorpsbelangen vergadert maandelijks, 1x per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar.

(Van links naar rechts) Janneke Hegen, Oscar Rensing, Christien Beekelaar, Arjan Mulder en Esther Westerbeek
  • Voorzitter: Dhr. Oscar Rensing, Bruntingerweg 1, Wijster
  • Secretaris: Mevr. A. Oortwijn, Drijberseweg 18, Wijster
  • Penningmeester: Mevr. W. Dolsma, Bruntingerweg 33, Wijster
  • Contributie: €5,- per jaar

E-mail:

Lid worden?

Als u alle pagina’s hebt doorgelopen en onder de indruk bent van het werk van dorpsbelangen dan kunt u ons steunen door middel van lidmaatschap. Het lidmaatschap van Dorpsbelangen Wijster kost u slechts € 5,- per jaar.

Dit wordt automatisch van uw rekening afgehaald. Nu lijkt € 5,- per jaar niet veel. . . . toch kunnen wij veel doen met uw geld, denk alleen maar eens aan de dorpskrant en de website bijvoorbeeld. U kunt per mail (zie link linksonder) uw naam ,adres, woonplaats etc. doorgeven.

De penningmeester komt alleen nog even bij u langs voor een handtekening voor automatisch betalen. Mocht u verder nog vragen hebben neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden.