Wandelroutes in Wijster en in de omgeving

Landgoed “de Vossenberg” / Reigerveen

 • Startpunt: Brug over het Linthorst-Homankanaal aan de weg van Wijster naar Bruntinge, parkeren op de oude losplaats op de westoever van het kanaal (de kant van Wijster).
 • Lengte route:6 km.
 • Benodigde tijd: 2 uur.
 • Begaanbaarheid paden:Goed te belopen (In natte jaargetijden zijn de kanaaldijk en het pad over het Hamveld nat en modderig).
 • Honden:alleen aangelijnd toegestaan vanwege de Hooglanders.
 • Openbaar vervoer: Buslijn Hoogeveen-Frederiksoord, uitstappen halte School in Wijster (zie www.9292ov.nl). Vanaf halte ruim 2 kilometer naar het startpunt.

Het Landgoed de Vossenberg werd aan het begin van de twintigste eeuw aangelegd. De NV Landmaatschappij Drenthe wilde hier geld verdienen en men keek niet op een paar centen om de ontginning van meer dan 500 hectare heideveld tot een succes te maken. Een kleine honderd jaar later is er opnieuw flink in de Vossenberg geinvesteerd. Deze keer heeft de nieuwe eigenaar, Stichting “Het Drentse Landschap” op grote schaal nieuwe natuur ontwikkeld. Onderweg zal het u beslist opvallen hoe snel de natuur, als ze de kans krijgt, het heft gewoon weer in handen neemt.

Is de route niet op de kaart ingetekend, klik dan even op het icoontje linksboven van “afstand meten”. De gele ruiten geven de kilometers aan.

1 > Neem het zandpad over de oostelijke kanaaldijk in zuidelijke richting (vanaf de parkeerplaats op de losdijk gezien over de brug rechts).
2 > Na verloop van tijd bereikt u de plaats waar het VAM-kanaal op het Linthorst-Homankanaal uitkomt. Een historische plek om even bij stil te staan…
3 > In de kanaaldijk ligt een brug-getje over het gereconstrueerde Oude Diep. Ga even verderop linksaf de beukenlaan in.
4 > De laan komt uit bij de weg Wijster-Bruntinge. Daar gaat u linksaf.
5 > Neem aan de overkant van de weg voorbij de Evelinehoeve het bospad bij de pilaartjes van veld-keitjes.
6 > Neem het eerste pad rechts dat voorlangs het weiland naar links loopt.
7 > Ga aan het eind van het pad rechtsaf.
8 > Het pad leidt naar een door-gang in het raster dat u op het Hamveld brengt. Vanaf hier volgt u de paaltjesroute van ‘Het Drentse Landschap’ over het veld in omgekeerde richting. Hou dus de paarse koppen van de paaltjes aan. Het pad over het veld is niet altijd even goed herkenbaar. Het voert rechts om het ven heen en daarna schuin het veld over naar het restant van een oude laan die u terugbrengt naar het Linthorst-Homankanaal.
9 > Bij het kanaal aangekomen loopt u linksaf terug naar de brug en het startpunt.


De Blinkerd en het Oude Diep

 • Startpunt: parkeerplaats bij de kiosk “Het Blinkerdje” aan het VAM-kanaal, bereikbaar vanaf de weg Wijster-Drijber (volg de borden!).
 • Lengte route: circa 5 km
 • Benodigde tijd: ; 2 à 2,5 uur.
 • Honden toegestaan mits aangelijnd.
 • Begaanbaarheid paden: goed begaanbaar in alle jaargetijden. (Voor mensen die slecht ter been zijn of een kinderwagen bij zich hebben, zijn in de routebeschrijving alternatieven aangegeven.)

Als je niet beter zou weten, zou je op z’n minst denken dat De Blinkerd een vliegende schotel is die uit verre zonnestelsels precies hier bovenop de berg geland is… Maar eigenlijk is De Blinkerd gewoon het informatiecentrum van Attero en de stichting Het Drentse Landschap dat u onder andere informeert over het project het Oude Diep. Vanuit De Blinkerd heeft u een prachtig uitzicht op een heel bijzonder stukje Drenthe.

Twintig miljoen kuub afval veranderden in groene heuvels met aan de voet prachtige nieuwe natuur. De Blinkerd is het startpunt van een wandeling naar het Oude Diep waar Het Drentse Landschap druk bezig is om de beek en het beekdal in oude luister te herstellen. Paaltjes met paarse koppen wijzen u de weg. U kunt er tevens een kopje koffie gebruiken bij “Het Blinkerdje”


Westerhaar Wijster

Onderweg denk je in een bungalowparkje terecht te komen. Niets is minder waar. Vanaf het parkeerplaatsje kronkelt een glad geschoren graspad het bos in. Het bos is nog jong. De bomen zijn hooguit vuistdik. Niet lang geleden groeiden hier aardappels en bieten. In de plas in het bos kwaken groene kikkers. Hoog boven ons hoofd ‘judeljoot’ de Wielewaal. Deze wandeling is een ontdekkingstocht. Natuur ontdekken op plekken waar je haar het minst verwacht.


LAW (Lange afstandswandeling) Zuiderkluft

 • Startpunt:NS-station Beilen
 • Lengte route:19 km
 • Honden:aangelijnd

Volg vanaf station Beilen de ANWB bordjes met Zuiderkluftroute


Buurtommetje Holthe, Lieving, Makkum

 • Startpunt:Buurthuis ’t Trefpunt Holthe, Lieving, Makkum. Adres: Holthe 3-A Beilen
 • Lengte route:7,5 km
 • Benodigde tijd:1,5 a 2 uur
 • Begaanbaarheid paden:Groot deel van de route is op verhard pad, dus doorgaans goed te belopen
 • Honden:toegestaan

Vanaf het buurthuis volgt u de (donker)rode palen.

De route is zeer goed in te korten.


Stroompad Beilen

 • Startpunt: Het pad is te bereiken van uit de Paltz en begint links van het witte huis met huisnummer 1
 • Lengte route:3,7 km
 • Benodigde tijd:1 uur
 • Begaanbaarheid paden: Het kan op enkele stukken wat modderig zijn.

De wandeling heeft overlapping met of maakt (bijna) aansluiting op andere wandelingen.


Het Holtherzand

 • Startpunt:Vanuit Wijster rijdt U via de beilerweg richting Holthe hier vindt u in het bos rechts het startpunt van de wandelroute. De route is aangegeven met paaltjes met paarse koppen.
 • Lengte route:2,5 km
 • Benodigde tijd:1 uur
 • Begaanbaarheid paden:Doorgaans goed te belopen, in nattere jaargetijden is op de hei beslist een paar laarzen noodzakelijk
 • Honden: niet toegestaan vanwege de runderen

Het Holtherzand is onderdeel van het Scharreveld. Zeker tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw lagen hier uitgestrekte heidevelden die het domein waren van de schaapskudden van Westerbork, Holthe en Bruntinge. Toen begon men ook het Scharreveld te ontginnen. Slechts een paar kleine stukken, die vanwege de slechte kwaliteit van de grond de moeite van het ontginnen niet waard leken, bleven voor de ontginningsijver gespaard. Het Drentse Landschap probeert deze stukjes weer met elkaar te verbinden door tussenliggende landbouwgrond te kopen. Een van de mooiste gebiedjes van het Scharreveld is het Holtherzand. De wandelroute is aangegeven met paaltjes met paarse koppen.

Lees hier meer over het Scharreveld


Het Nuilerveld

 • Startpunt:Ten zuiden van Wijster de Hendrik Reindersweg nemen. Na 400 meter parkeerplaats aan de recherzijde.
 • Lengte route: 2 km.
 • Benodigde tijd: 1 uur.
 • Begaanbaarheid paden. Goed te belopen in alle jaargetijden.
 • Honden: niet toegestaan vanwege de schapen.

Het Nuilerveld ligt tussen de A28 en de spoorlijn Hoogeveen-Assen ter hoogte van het dorp Pesse. Een eeuw geleden maakte het veld deel uit van een groot heidegebied dat zich van de Kralor heide tot de Boerenveensche Plassen uitstrekte.

Het ruim zestig hectare grote Nuilerveld hoort zonder twijfel tot de minst bezochte terreinen van Het Drentse Landschap. Althans tot nu toe, want wij nodigen u graag uit om er een kijkje te komen nemen. De lengte van de route is van dien aard dat u gemakkelijk op een doordeweekse avond kunt besluiten even een rondje Nuilerveld te maken. Het kleine heidereservaat is zo’n bezoekje meer dan waard! De wandelroute is uitgezet met paaltjes met een paarse kop.

Lees hier meer over het Nuilerveld


De Valkenhof bij Westerbork

 • Startpunt:Bij de Schaapskooi aan de Pieterbergweg in Westerbork begint de route. Als u vanuit Wijster via Holthe de tunnel “nieuwe Ma” onder de N381 doorgaat en deze weg vervolgt ligt de wandelroute aan de linkerkant.
 • Begaanbaarheid: paden goed te belopen
 • Lengte wandeling:circa 3 km.
 • Honden: toegestaan, mits aangelijnd.
 • Benodigde tijd:1 uur.

De Valkenhof ligt ten noord-oosten van Wijster vlakbij het dorp Westerbork. Voor Drentse begrippen is het een piepklein natuurgebiedje. Zeker als je bedenkt dat er ook nog een grote camping en een zwembad hun plek in het bos hebben moeten krijgen. En toch heeft De Valkenhof beslist iets. U vindt er een verscheidenheid aan bosvegetaties, u vindt er drassig veenland en de ‘bergen en dalen’van het voormalige stuifzand, u vindt er een mooi heideveld en een heel stil ven. Kortom: elke centimeter van De Valkenhof is typisch Drenthe…


Het Scharreveld

Watersnip, tureluur, kievit, grutto, wulp, kleine plevier, wintertaling, graspieper, knobbelzwaan, grote zilverreiger, Nijlgans, veldleeuwerik. Dit lijstje is het resultaat van een half uur Scharreveld op een mooie middag in april. We hadden het Scharreveld al een tijdje op ons verlanglijstje staan, maar een nat najaar en nat voorjaar maakten het veld grotendeels ontoegankelijk. In april droogde de natuur echter in snel tempo op en we besloten om het erop te wagen.

 • Startpunt:Parkeren langs de weg Scharreveld bij de kijkheuvel.
 • Lengte route: 8,5 km, evt. te splitsen in Scharreveld Zuid 4,5 km (1-8 en terug naar 1) en Scharreveld Noord 5 km (1 naar 8 en 8-13).
 • Benodigde tijd: 2,5 uur.
 • Begaanbaarheid paden: Het pad over Scharreveld Zuid is in natte jaargetijden moeilijk begaanbaar vanwege de grote hoeveelheden water op het veld. Laarzen zijn op zulke dagen onmisbaar. Mogelijk moet u er dan voor kiezen om alleen de noordelijke lus te lopen.
 • Honden:Niet toegestaan vanwege de runderen en schapen op delen van het terrein.

Lees hier meer over het Scharreveld


GPS routes van de omgeving Wijster