Nationaalpark Dwingelderveld

Over het nationaalpark Dwingelderveld

Het Dwingelderveld ligt ca. 5 km ten westen van Wijster.

In het Dwingelderveld lijkt het of de tjd heeft stilgestaan. Heidevlakten tot aan de horizon. Een verlaten landschap, met hier en daar een kromme eik. De herder die z’n kudde langs de vele vennetjes leidt. Dit nationaal park is nog als vanouds omringd door bossen, beekdalen en een krans van stokoude esdorpen. Saksische boerderijen, bloemrijke graslanden en akkers vol kruiden. Het Nationaal Park Dwingelderveld; uitgestrekt en toch intiem.

Het Nationaal Park Dwingelderveld wordt beheerd door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het bestaat uit de Dwingelose heide, de Kraloër heide, de Anserdennen en boswachterij Dwingeloo. Een mozaiek van begroeiing, door de afwisselende bodemgesteldheid. Met als absolute blikvanger het grote heideveld tussen Ruinen en Dwingeloo.

Duivelsnaaigaren

Nergens in Nederland komt dit type heide nog zo gaaf en in zo’n omvang voor. Het Dwingelderveld heeft zelfs het grootste natte heideterrein van Europa. Een internationaal vermaard planten- en dierenrijk. Beenbreek, zonnendauw en soms de prachtige rode wirwar van het duivelsnaaigaren. Talloze roofdieren, reptielen en amfibieën. En van alle in Nederland voorkomende broedvogels, fladdert 65 procent hier rond.

Diamanten

Verspreid over de heide en het bos, liggen ongeveer zestig vennetjes en plassen. Het zijn de diamanten van het Dwingelderveld. Deze vennen worden gevoed door regenwater en lokaal instromend grondwater. Ondoordringbare lagen houden het regenwater tegen. Afgestorven plantenmateriaal hoopt zich op en vormt veen, dat vroeger als turf (brandstof) gestoken werd. Het Dwingelderveld herbergt de grootste en belangrijkste concentratie van vrijwel ongestoorde boshoogveentjes.

Centraal in het gebied ligt een ongeveer 1550 ha groot heidegebied met enkele vennen, waarvan de Davidsplassen de grootste zijn. Deze vennen zijn uitgebaggerd en in oude luister hersteld. Het heidegebied is omzoomd met 1600 ha bos, waarvan driekwart naaldhout. Verder liggen in het gebied grasland en akkers. In het gebied broeden onder meer zwarte specht en boomleeuwerik.

Recreëren

Fietsen

Het dwingelderveld beschikt over vele fietspaden

ATB route van Staatsbosbeheer

Wandelen

Klik hier voor een ovezicht van wandelroutes Staatsbosbeheer in het Dwingelderveld

Routes Natuurmonumenten

Familiepaden

Het Dwingelderveld beschikt over meerdere familiepaden die o.a. geschikt zijn voor mindervaliden.

(nieuw) Familiepad bij de schaapskooi van Lhee

Het ongeveer drie kilometer lange pad pad begint bij de schaapskooi van Lhee, en slingert vervolgens door bos en een nat heidegebied. Het Familiepad is geschikt voor gebruikers van rolstoelen en scootmobielen, maar ook voor andere recreanten. Het pad voert door het Noordenveld, het voormalige landbouwgebied dat is herschapen in natuur. Twee grote vlonders leiden wandelaars over de natte delen van de heide. Aan het begin van het pad is een grote parkeerplaats

Blauwe paaltjesroute informatiecentrum Spier

De gehele blauwe paaltjesroute verloopt over een betonpad

Ecoduct

Het ecoduct (geopend op 29 oktober 2013) heeft Nationaal Park Dwingelderveld met het Terhorsterzand verbonden. Zo zijn meer oostelijk gelegen natuurgebieden in Midden-Drenthe, waaronder Landgoed “de Vossenberg” te Wijster ook met het Dwingelderveld verboncen, zodat dieren veilig de A28 over kunnen. U kunt hierbij denken aan de das, adder, bunzing, hermelijn, wezel, steenmarter, rosse woelmuis, ree, hazelworm, heikikker, levendbarende hagedis, ringslang, gentiaanblauwtje, heivlinder, loopkevers en vleermuizen. En op de langere termijn wellicht ook edelherten en wilde zwijnen.

Geluidswal

Het ecoduct mondt –aan de westzijde- uit in natuurlijke geluidswallen die langs de snelweg worden opgeworpen en het Dwingelderveld stiller maken.

De nieuwe geluidswal langs de snelweg over een lengte van zes kilometer maakt de immense natteheidevlakte van het Nationaal Park een stuk stiller. Dat is belangrijk voor de fauna en recreanten.

Ter hoogte van het Holtveen staat op de geluidswal een markeringspunt. Het is een reusachtige kop van het Drentse heideschaap, een uitkijkpunt.