Dorpskrant “Wiester mien dorp”

Sinds januari 2002 beschikt Wijster over een echte dorpskrant. Er wordt verslag gedaan van activiteiten en nieuwtjes in het dorp.

De dorpskrant verschijnt 6x per jaar op de 2e vrijdag van de maand in januari, maart, mei, juli, september en november. In de maanden dat er geen dorpskrant verschijnt zal er een papieren activiteiten kalender worden opgehangen op de informatiepunten in Wijster (Dorpshuis, Sporthal, Supermarkt en Herberg). U kunt deze activiteiten uiteraard ook vinden op deze website!

In de dorpskrant vindt u behalve het laatste nieuws ook vaste rubrieken zoals:

  • Ouderenpagina
  • Moppentrommel
  • Buurtacademie
  • Activiteitenagenda, wat is er te doen?

Daarnaast is er ruimte voor artikelen/oproepen van verenigingen.

De kopij moet uiterlijk op de vrijdag in de week voor verschijning worden aangeleverd. U kunt uw kopij sturen aan . Activiteiten voor de kalender of website kunnen altijd naar worden gestuurd.

Om uw artikel zo goed mogelijk in de dorpskrant weer te kunnen geven, zien we graag dat u de artikelen als volgt aanlevert:

Kopij

  • Tekst aanleveren in een apart Word bestand. Er hoeft niet meer in een speciaal font te worden aangeleverd. Wij passen dit aan naar het juiste font.
  • Afbeeldingen apart mee aanleveren in zo hoog mogelijke resolutie (liefst 300dpi).
  • Als er specifieke opmaak gewenst is dan graag een voorbeeld meesturen in Word of PDF formaat. Wij zullen dan deze opmaak zo goed mogelijk overnemen.

Tips

  • Afbeeldingen graag met een hoge resolutie (300dpi) aanleveren zodat deze niet “korrelig” in de krant worden afgedrukt. Afbeeldingen die op de website worden gebruikt zijn niet geschikt voor drukwerk!
  • Je (foto)bestand met de meeste Mb’s is meestal goed. Een bestand dat slechts 64kb groot is bevat te weinig informatie en zal “korrelig/blokkerig” worden afgedrukt wanneer deze op een complete pagina moet komen.
  • De krant wordt in zwart/wit afgedrukt. Druk je eigen kleuren afbeelding (bv een foto) eerst af om te zien of deze geschikt is voor z/w afdruk. Dit om te voorkomen dat je foto als een grijs/zwart vlak wordt afgedrukt.

Adverteren

Adverteren in de dorpskrant kan tegen zeer geringe kosten, dit kan met een vaste maandelijkse advertentie, maar ook met een éénmalige advertentie!

Bekijk hier de tarieven.