Dorpskrant “Wiester mien dorp”

Sinds januari 2002 beschikt Wijster over een echte dorpskrant. Er wordt verslag gedaan van activiteiten en nieuwtjes in het dorp.

De redactie wordt gevormd door: Jannie Mulder en Bertie Tjarks.

De dorpskrant wordt verspreid op iedere 2e vrijdag van de maand. In de maanden juli en augustus verschijnt de dorpskrant niet.

De kopij moet uiterlijk op de vrijdag in de week ervoor worden aangeleverd. U kunt uw kopij sturen aan . Wij gebruiken lettertype Tahoma 11 punten, dus levert u het a.u.b. zo aan.

In de dorpskrant vindt u behalve het laatste nieuws ook vaste rubrieken zoals:

  • Ouderenpagina
  • Moppentrommel
  • Buurtacademie
  • Activiteitenagenda, wat is er te doen?
  • Spreuken

Daarnaast is er ruimte voor artikelen/oproepen van verenigingen.

Adverteren

Adverteren in de dorpskrant kan tegen zeer geringe kosten, dit kan met een vaste maandelijkse advertentie, maar ook met een éénmalige advertentie!

Bekijk hier de tarieven.