Bezienswaardigheden

Een andere kijk op Wijster

Bert Abbing en Aad Stikkelorum van B&A Producties hebben een prachtig filmpje gemaakt van Wijster. Een ander kijk op Wijster is onderdeel van de serie “Een andere kijk op”. De beelden zijn met een drone gemaakt.

Wilt u meer video’s zien van B&A Producties? U kunt zich via deze link abonneren op het YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC3iHfAV3NBOPVibrhoZHTGA

Monument van de Romeinse nederzetting

Monument

Aan de Beilerweg ter hoogte van nr. 37 kunt u het kunstwerk bekijken waarop een indruk wordt gegeven hoe het dorp (de Romeinse nederzetting) er heeft uitgezien. Het gaat om een relatief omvangrijke nederzetting met ongeveer 20 tot 25 boerderijen, 500 mensen en 1000 stuks vee gerekend over zo’n vijf generaties. Het is een plaats van herinnering van groot Europees belang. Het is een belangrijk dorp en een van de eerste keren dat zo’n groot dorp is opgegraven. Dit is het oude Wijster. Een verleden dat nog steeds leeft. Het Romeinse Rijk oefende toen een grote aantrekkingskracht uit op de bewoners hier. Er waren contacten gezien de gevonden munten en het aardewerk. Kijk naar de goudschat van Beilen die bij de Beilerstroom gevonden is. Dat was waarschijnlijk een offer van deze mensen.’

Herinneringspaneel treinkaping Wijster

Herinneringspaneel

Op 14 december 2015 is ter hoogte van de spoorwegovergang op de Oosterseveldweg een herinneringspaneel van de treinkaping geplaatst. De treinkaping vond ter hoogte van het paneel plaats tussen 2 – 14 december 1975. Voor meer informatie over de treinkaping klik hier.

Borden 800 jarig bestaan Wijster

Ter ere van het 800 jarig bestaan van Wijster zijn er zes borden geplaatst op markante en historische plaatsen in Wijster. Hierop staat vermeld wat en wanneer er in het verleden heeft plaatsgevonden. U kunt vanaf het bord op de brink zien waar de andere borden zich bevinden.

Hierboven het bord dat bij de spoorwegovergang aan de Kampsweg staat, voorheen stationsstraat geheten!

Verder staan er borden over het vroegere schapendrijfpunt, het oude dorpshuis, de Romeinse nederzetting, de oude Rabobank en niet te vergeten de Molen van Wiester aan de Zuideres.

Westeinde “de Driesprong” (hoek Beilerweg/Bruntingerweg, Mr Haddersstraat) en bijzondere gebouwen in Wijster.

Hier bevind zich het oudste gedeelte van het huidige Wijster. De fraaie 18de-eeuwse hallenhuisboerderij Beilerweg 2 heeft een rieten dak, een onderschoer en een aangebouwde houten bijschuur met rieten dak en vlechtwerk van geknoopt stro. De met riet gedekte kleine dwarsdeelboerderij Bruntingerweg 1 dateert uit circa 1860.

De boerderij Drijberseweg 46 heeft een met riet gedekte schuur en een dwars geplaatst woonhuis uit circa 1929.

De in 1939 opgetrokken moderne kop-rompboerderijen Vamweg 6 en Vamweg 8 betrokken hun meststoffen van het nabij gelegen composteringsbedrijf VAM. .

Het café-restaurant ‘Café Pot’ (Meester Haddersstraat 2), een fors hoekpand met afgewolfd zadeldak en een deels hoger opgetrokken gevelpartij, dateert uit circa 1929.

Bronzen Meeuwen

In Wijster zijn verschillende bronzen meeuwen te vinden. Meeuwen hebben een bijzondere relatie met Wijster. Dit komt door de VAM (tegenwoordig Attero) bij Wijster. Het VAM-terrein is een ware meeuwenmagneet. Al jaren reizen groepen grote meeuwen dagelijkse van het Waddengebied naar het VAM-terrein om eten te zoeken. Vooral bij slecht weer met veel wind verblijven er groepen meeuwen rondom het VAM-terrein.

9 Bruggen

De negen bruggen van het Linthorst – Homankanaal

Over het Linthorst Homankanaal liggen verschillende bruggen uit circa 1925, waaronder de draaibrug nr. 4 (Bruntingerweg) met een houten brugdek op ijzeren profielbalken. Oorspronkelijk lagen er negen van dergelijke bruggen. De rond 1930 gebouwde vaste brug over het VAM-kanaal (Marsweg) heeft een ijzeren vakwerkspant met gebogen bovenrand. (link op onderschrift foto)

De Brink

Op de brink staan 2 oude Lindebomen die tijdens de Kerstvakantie altijd sfeervol verlicht waren. Er staan diverse informatieborden en er zijn verschillende bronzen meeuwen te zien zowel op het pleintje, op de oude kerk en op het dak van het café en bij alle (bebouwde kom) borden waar men Wijster in of uit gaat. De meeuw is met Wijster verbonden door de VAM Vuilafvoermaatschappij. De meeuwen overbruggen dagelijks in anderhalf uur tijd meer dan 70 km vanuit de Lauwerszee naar de stortplaats om eten bij elkaar te scharrelen. Dit gebeurd al sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw, toen de VAM in werking trad.

Overige bezienswaardigheden

VAM trein
Oude VAM wagons op het ETP terrein

Hoogste punt van Drenthe

Op het hoogste punt van de stortplaats is in samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap, de provincie Drenthe, de gemeente Midden Drenthe, het Waterschap Reest en Wieden en het Recreatieschap een informatiecentrum gebouwd, De Blinkerd. Het is geopend van zonsopgang tot zonsondergang. U treft hier onder meer informatie aan over het stroomdal van het Oude Diep, een kleine natuurlijke stroom, die langs het bedrijfsterrein loopt. Vanaf De Blinkerd heeft u een prachtig en uniek uitzicht over het Drentse plateau, de natuur aan de oostzijde en de bedrijvigheid aan de westzijde. Bij helder weer kunt u de windmolens bij Coevorden zien, de contouren van Emmen of de Smilder televisietoren. Verder heeft Attero grond beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de herinrichting van het stroomdallandschap van ‘het Oude Diep’, een waterstroom die langs de grenzen van het bedrijfsterrein loopt. U kunt een kopje koffie drinken bij “het Blinkerdje” aan de parkeerplaats waar de paarse paaltjes beginnen.(Vamweg)