Algemene informatie Wijster

Dorpshuis “de Weidehoek”

Omstreeks 1900 beschikte Wijster al over een dorpshuis. In 1968 werd dorpshuis De Weidehoek (naam afgeleid van Wijster) in gebruik genomen. Het gebouw kent diverse zalen voor alle mogelijke activiteiten; daarnaast zijn er ruimtes voor de peuterspeelzaal, de jeugdsoos en is er een biljartzaal. Voor meer informatie:

U kunt donateur worden van de Stichting Dorpshuis Wijster. De minimale donatie bedraagt: € 10,- per jaar.


In Wijster zijn 2 AED’s beschikbaar. Eén AED bevind zich bij het Dorpshuis. De ander bevind zich op het Sportpark. In het geval dat er in of om Wijster een hartstilstand wordt gemeld bij de centrale meldkamer via alarmnummer 112, dan worden er meteen 2 ambulance op pad gestuurd. Daarnaast wordt er naar 10 vrijwilligers (gediplomeerde hulpverleners) een SMS gestuurd met de vraag om zo snel mogelijk de AED te halen en/of naar het slachtoffer te gaan om met de reanimatie te starten totdat de ambulances zijn gearriveerd. Wij beschikken momenteel over 15 vrijwilligers, die allemaal beschikken over het reanimatiediploma. Als u nu denkt: dat wil/kan ik ook, dan kan dat, graag zelfs. Meld u dan aan bij Berend van Noord (telnr. 0593-562416 of 06-43070711)


Afdelingsbureau Beilen 0593-523441

Wel politie – geen alarm 0900-8844

Alarmnummer 1-1-2

Hoe te handelen bij alarm:

U belt met het alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance: 112

1e vraag: Welke hulpdienst heeft u nodig:

  • Kies voor politie: 1
  • Kies voor brandweer: 2
  • Kies voor ambulance: 3

2e vraag: Op welke locatie heeft u hulp nodig:

Hier geeft u het adres en de plaats op waar u hulp nodig heeft. De medewerker van het callcenter gaat u nu een aantal vragen stellen over de situatie die u wilt melden. Tegelijkertijd belt hij/zij met de door u aangegeven hulpdienst. Deze kan ook nog om informatie vragen. De medewerker van het callcenter fungeert daarbij als tolk. Houd uw antwoorden zo kort mogelijk, liefst in telegramstijl. Als alle noodzakelijke informatie gegeven is kan de verbinding op aangeven van de medewerker beindigd worden.


Post NL Servicepunt Wijster

Een Post NL servicepunt is gevestigd in de Supermarkt Wiester (Bruntingerweg 6). Voor de actuele openingstijden kijk dan op de Facebook pagina.

Tevens staat er buiten een tweelingbrievenbus..


Buurpreventie Whatsapp-groep

Binnen Wijster is er een WhatsApp groep buurtpreventie. Bekijk de Spelregels en voorwaarden WhatsApp-groep buurtpreventie. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar .


IKC de Zuiderenk

Drijberseweg 2, 9418 PW Wijster

Telefoon: 0593 – 562250


Huisartsenpraktijk

Huisartsencentrale spoednummer overdag; 0593 – 540054

na 17:00 uur en in het weekend, huisartsenpraktijk Assen; 0900 – 1120112


Bloedprikken

Iedere woensdagmorgen van 10:15 tot 10:30 uur in de “Weidehoek”.


Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen

postbus 24, 9410 AA Beilen. (0593) 539 222

Op de website van de gemeente Midden-Drenthe vind je alle informatie over de openingstijden, melden van storingen etc.