Grafheuvels te Wijster

Het “bergje” achter het landhuis de Vossenberg is een prehistorische grafheuvel. In Drentse veldnamen worden grafheuvels meestal aangeduid als “bergen” Naast de Vossenberg zijn dat onder andere de Seijndeberg, de Grootenberg en de Otterberg. Laatst genoemde was naamgevend voor de huidige camping “de Otterberg” en lag in het Oostersche Veld aan de weg Wijster-Drijber. Helaas is deze in 1924 al deels en in 1932 geheel geëgaliseerd. De Grafheuvels die onderzocht zijn dateren van de late steentijd tot in de IJzertijd. De late steentijd is de naam voor de periode van 2900 tot 2000 voor Christus. Mensen uit de late steentijd noemen we klokbekervolk. Archeologen hebben namelijk uit die tijd bekers gevonden die, als je ze omdraait, veel op een klok lijken.

Een foto van de “Vossenberg”, vroeger werd de jachtvlag gehesen wanneer er een jachtpartij werd gehouden dit was een vlag met een afbeelding met een rode vos erop.

Op de foto (links)ziet u achter de bomen de grafheuvel aan de zandweg vlak voor het Vennegien op de wijsterseweg richting (en op de grens met) Spier, zoals deze er heden ten dage bij ligt.